Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM209 Malzeme ve Enerji 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Fabrika ortamındaki malzeme süreçleri hakkında şemasal ve sayısal olarak problemlerin çözülebilmesini sağlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doc.Dr. Engin BURGAZ

Ön Koşul Dersleri

Genel Kimya I ve II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elementary Principles of Chemcial Processes, 3rd Edition, Felder and Rousseau, Wiley, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Süreç ve süreç değişkenleri, Süreç çeşitleri, Genel malzeme denge eşitliği, Bağımsız Derece Analizi, Baypas ve geri dönüşüm olayları, Çoklu birim süreçlerde malzeme dengeleri, Atomik reaktif tür süreç malzeme denge eşitliği, Molekül reaktif tür süreç malzeme denge eşitliği, Reaksiyon mertebesi cinsinden reaktif tür süreç malzeme denge eşitliği, Kapalı bir sistem için enerji denge eşitliği, Açık bir sistem için enerji denge eşitliği, Sabit halli açık sistem için enerji denge eşitliği, Özgül özellik tanımları, Özgül iç enerji tanımı, Özgül özellik tanımları, Özgül entalpi tanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
9 Problem Çözümü 8 5 40
11 Soru-Yanıt 14 1 14
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Süreç ve süreç değişkenleri SCX-3200_20120620_14290505.jpg
2 Süreç çeşitleri SCX-3200_20120620_14290505.jpg
3 Genel malzeme denge eşitliği SCX-3200_20120620_14292602.jpg
4 Bağımsız Derece Analizi SCX-3200_20120620_14294607.jpg
5 Baypas ve geri dönüşüm olayları SCX-3200_20120620_14300606.jpg
6 Çoklu birim süreçlerde malzeme dengeleri SCX-3200_20120620_14302601.jpg
7 Atomik reaktif tür süreç malzeme denge eşitliği SCX-3200_20120620_14304604.jpg
8 Molekül reaktif tür süreç malzeme denge eşitliği SCX-3200_20120620_14310602.jpg
9 Reaksiyon mertebesi cinsinden reaktif tür süreç malzeme denge eşitliği SCX-3200_20120620_14312703.jpg
10 Kapalı bir sistem için enerji denge eşitliği SCX-3200_20120620_14315902.jpg
11 Açık bir sistem için enerji denge eşitliği SCX-3200_20120620_14315902.jpg
12 Sabit halli açık sistem için enerji denge eşitliği SCX-3200_20120620_14322402.jpg
13 Özgül özellik tanımları SCX-3200_20120620_14324601.jpg
14 Özgül iç enerji tanımı, Özgül özellik tanımları, Özgül entalpi tanımı SCX-3200_20120620_14330606.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
9949 1128063 Bir fabrikadaki süreç problemlerini tanımlayıp çözülebilmesini öğretir
18111 1145030 Akım tablolarının çizilmesini öğretir
27588 1167493 Malzeme denge eşitliğinin kurulmasını öğretir
32196 1135154 Enerji denge eşitliğinin kurulmasını öğretir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64153 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 64154 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 64155 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 64156 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 64157 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64158 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 64159 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 64160 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 64161 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 64162 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 64163 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 64164 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 64165 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 64166 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 64167 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 64168 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 64173 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 64177 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 64176 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 64169 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 64172 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 64171 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 64170 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 64175 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 64174 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
9949 4 3 3 3 2 3 4 4 3 5 5 3 5 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4
18111 3 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5 2 4 4 5 3 4 4
27588 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
32196 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek