Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM204 Malzeme Termodinamiği II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Çözelti ve Karışım Termodinamiği, Kimyasal Denge Termodinamiği temel bilgilerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Sinem ÇEVİK

Ön Koşul Dersleri

Malzeme Termodinamiği IGenel Kimya I ve II

Önerilen Diğer Hususlar

Karisim ve cozelti termodinamiginin irdelenmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Introduction to the Thermodynamics of Materials, Gaskell. D.R.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Karisim termodinamiginin Gibbs serbest enerjisi yorumu,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 10 50
22 Proje Hazırlama 1 18 18
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Basit Karışımların Özellikleri, Kismi Molar Değerler, Kısmi molar Gibbs Enerjileri
2 Gibbs-Duhem Denklemi,Karışım Termodinamiği
3 Karışımın Gibbs Enerjisi, Karışımın Entropisi
4 Sıvıların Kimyasal Potansiyelleri, İdeal Çözeltiler: Raoult ve Henry Kanunu
5 İdeal Seyreltik Çözeltiler,Sıvı Karışımların Termodinamiği
6 Kalligatif (Bağlaşık) Özellikler, Kaynama noktası yükselmesi
7 Donma Noktasının Alçalması, Çözünürlük
8 Osmoz Olayı
9 Aktiflikler
10 Gibbs Enerjinin Minimumu, Reaksiyon Gibbs Enerjisi, Ekzergonik ve Endergonik Reasksiyonlar
11 Dengedeki Reaksiyonların Bileşimi
12 Bir reaksiyonun Genel durumu
13 Bazı durumlara karşın denge durumunun verdiği cevap: Le Chatelier Prensibi ve Termodinamik Yorumu
14 Denge Durumunun Basınca karşın verdiği cevap, Denge Durumunun Sıcaklğa karşın verdiği cevap

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1374812 Çözelti termodinamği hakkında temel bilgilerin öğrenilir
2 1376612 Kimyasal Potansiyel hakkında temel bilgiler öğrenilir
3 1406919 Karışım Termodinamiği hakkında temel bilgilerin öğrenilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 71886 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 71887 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 71888 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 71889 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 71891 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 71892 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 71893 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 71894 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 71895 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 71896 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 71897 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 71898 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4
3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek