Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM206 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Metalografik numune hazırlama yöntemlerini ve Malzeme karakterizasyonunda kullanılan çeşitli teknikleri öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Engin BURGAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ziya Engin Erkmen, "Malzeme Karakterizasyonu ve Temel İlkeleri", Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2012. Serdar Salman, Özkan Gülsoy, "Metalografi Bilimi", Nobel Yayın D., Ankara, 2004. Yang Leng, "Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods", Wiley, 2008. C. Richard Brundle, "Encyclopedia of Materials Characterization: Surfaces, Interfaces, Thin Films", Butterworth-Heinemann , 1992.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Malzeme karakterizasyonu için numune hazırlama teknikleri; Makro İnceleme, Numune alma, Kesme, Gömme, Zımparalama, Parlatma ve Dağlama. Optik mikroskop, X-ışınlarının elde edilmesi ve özellikleri, X-Işını difraksiyon analizi, Elektron mikroskopları (TEM, SEM) ve Malzeme karekterizasyonu, Elektron Mikroskobunu Destekleyici Analiz Yöntemleri (EDS, WDS, XRF), Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM), Termal Analiz Teknikleri (TGA, DTA), Malzemenin Mekanik Özelliklerinin Tayini (UTM).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17
54 Ev Ödevi 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme Karakterizasyon tekniklerine giriş SCX-3200_20120620_14225604.jpg
2 Malzeme karakterizasyonu için numune hazırlama teknikleri SCX-3200_20120620_14232500.jpg
3 Metalografi SCX-3200_20120620_14234509.jpg
4 Optik mikroskop SCX-3200_20120620_14234509.jpg
SCX-3200_20120620_14240504.jpg
5 X-ışınlarının elde edilmesi ve özellikleri SCX-3200_20120620_14242608.jpg
6 X-Işını difraksiyonu SCX-3200_20120620_14244708.jpg
7 X-Işını difraksiyon analizi SCX-3200_20120620_14250702.jpg
8 Elektron mikroskopları (TEM, SEM) ve Malzeme karekterizasyonu SCX-3200_20120620_14252704.jpg
9 Ara sınav SCX-3200_20120620_14254705.jpg
10 Elektron mikroskopları (TEM, SEM) ve Malzeme karekterizasyonu SCX-3200_20120620_14260905.jpg
11 Elektron Mikroskobunu Destekleyici Analiz Yöntemleri (EDS, WDS, XRF) SCX-3200_20120620_14262901.jpg
12 Atomik Kuvvet Mikroskopu (AFM) SCX-3200_20120620_14264907.jpg
13 Termal Analiz Teknikleri (TGA, DTA) SCX-3200_20120620_14270901.jpg
14 Malzemenin Mekanik Özelliklerinin Tayini (UTM) SCX-3200_20120620_14272901.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146609 Malzeme Karakterizasyonu hakkındaki tipik uygulamaları öğrenir
2 1165775 Malzeme özelliklerini etkileyen parametreler hakkında geniş bilgiye sahip olur
3 1168652 Karakterizasyon testleriyle ilgili hesaplamaları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64153 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 64154 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 64155 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 64156 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 64157 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64158 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 64159 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 64160 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 64161 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 64162 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 64163 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 64164 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 64165 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 64166 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 64167 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 64168 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 64173 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 64177 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 64176 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 64169 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 64172 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 64171 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 64170 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 64175 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 64174 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek