Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM308 Kompozit Malzemeler 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Kompozit malzemelerin temel esasları ve özellikleri hakkında öğrenciler bilgilendirilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

doc.dr.özgür demircan

Ön Koşul Dersleri

Malzeme Bilimi I ve II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kompozit malzemeler giriş, Prof.Dr.Yusuf Şahin, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Giriş ve genel tanımlar, Dolgu malzemeleri, Matriks malzemeleri, Kompozit malzemelerin Mikro-mekanik analizi, Takyiye elemanı ve matriks ara yuzeyi, Kompozit malzemelerin tasarımı, Kompozit malzemelerin işlenebilirliği, Kompozit malzemelerin üretim metodları, Metal Matriksli Kompozit Malzemeler, Seramik Matriksli Kompozit Malzemeler, Polimer Matriksli Kompozit Malzemeler , Nanokompozit Malzemeler, Deneysel Tasarım,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
54 Ev Ödevi 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve genel tanımlar hafta1.pptx
2 Dolgu malzemeleri hafta2.pptx
3 Matriks malzemeleri hafta3.pptx
4 Kompozit malzemelerin Mikro-mekanik analizi hafta4.pptx
5 Takyiye elemanı ve matriks ara yuzeyi hafta5.pptx
6 Kompozit malzemelerin tasarımı hafta6.pptx
7 Kompozit malzemelerin işlenebilirliği hafta7-1. vize.pptx
8 Kompozit malzemelerin üretim metodları hafta8.pptx
9 Metal Matriksli Kompozit Malzemeler hafta9.pptx
10 Seramik Matriksli Kompozit Malzemeler hafta10.pptx
11 Polimer Matriksli Kompozit Malzemeler hafta11-2. vize.pptx
12 Nanokompozit Malzemeler hafta12.pptx
13 Deneysel Tasarım hafta13.pptx
14 Modelleme Teknikleri hafta14-final.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1125144 Kompozit malzemelerin fabrikasyon teknikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
2 1130818 Kompozit malzemelerin uygulama alanları hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
3 1126285 Kompozit malzemeler içerisinde kullanılan dolgu malzemeler tanınır
4 1122619 Kompozit malzemelerin işlenebilirliği hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
5 1141726 Polimer, metal ve seramik esaslı kompozit malzemler hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64153 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 64154 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 64155 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 64156 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 64157 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64158 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 64159 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 64160 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 64161 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 64162 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 64163 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 64164 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 64165 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 64166 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 64167 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 64168 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 64173 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 64177 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 64176 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 64169 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 64172 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 64171 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 64170 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 64175 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 64174 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4
2 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5
3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4
4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5
5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek