Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM304 Seramik Malzemeler 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Seramik malzemeleri tanımak, diğer mühendislik malzemelerinden farklarını anlamak,seramik malzemelerin mekanik, ısıl, elektriksel, optik gibi fiziksel özellikleri ve uygulama alanları konusunda bilgilenmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Başak Mesci

Önerilen Diğer Hususlar

Ders ile ilgili verilen ödevler ve ödevler ile ilgili gerekli araştırmaların yapılıp gerekli sunumların yapılması gerekmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

D.W. Richerson, Modern Ceramic Engineering, II.Edition, Marcel Dekker, New York, 1992, W.D. Kingery, H.K. Bovven, D.R. Uhlmann, Introduction to Ceramics, II.Edition, John Wiley&Sons, New York, 1976, W.E. Lee, W.M. Rainforth, Ceramic Microstructures, Chapman&Hall, London, 1994, W. Salmang und H.Scholze: Keramik. (Teil I &II) Springer Verlag. Berlin. 1992. A.E. Geçkinli, İleri Teknoloji Malzemeleri, İTÜ Yayın No. 1454, İstanbul, 1992. M. Barsoum,. Fundamentals of Ceramics, McGraw-Hill, New York, 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Seramik malzemeleri tanımak, Seramik malzeme çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak ve fiziksel kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seramik malzemelere giriş. Seramiklerin türleri
2 Geleneksel seramikler
3 Seramiklerin kristal yapılarının prensipleri
4 Doğal ve sentetik hammaddelerin türleri ve özellikleri
5 Hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile bunlarin tayin yöntemleri
6 Hammadde proses işlemleri. Sentetik seramik tozlar
7 Seramiklerin şekillendirilme prensipleri ve teknolojileri
8 Seramik sırlarin üretimi ve özellikleri
9 Bünye ve sır formül hesapları
10 1. Ara sınav
11 Seramiklerde kurutmanin prensipleri ve teknolojileri.
12 Sinterleme. Toz sinterlemesinin mekanizmalari ve pişirme yöntemleri
13 Seramik fırınları
14 İleri seramikler ve refrakterlerin özellikleri ve uygulamalari

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
20135 1122968 Tek ve çok kristal seramik malzemeler ile amorf ve kristal seramik malzemeler arasındaki farkları kavrar
22822 1131181 Atomlar arası bağların oluşumu ve bağ – özellik ilişkilerini kavrar
29763 1142329 İleri mühendislik seramiklerini tanımlar ve sınıflandırır
31783 1155111 Seramiklerin ısıl, elektriksel, optik, manyetik gibi fiziksel özelliklerini tanımlar, kategorize eder
35522 1127446 Seramik malzemeleri sınıflandırır
35523 1129691 Silikat malzemeler hakkında temel konularda bilgi sahibi olur
35524 1137554 Katkı, dop gibi seramiklere uygulanan safsızlık gerekçelerini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64153 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 64154 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 64155 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 64156 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 64157 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64158 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 64159 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 64160 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 64161 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 64162 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 64163 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 64164 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 64165 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 64166 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 64167 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 64168 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 64173 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 64177 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 64176 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 64169 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 64172 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 64171 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 64170 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 64175 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 64174 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
20135 4
22822 4 4 4
29763 5 4 5 3
31783 4 5 5
35522 4 4
35523 5 4 5
35524
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek