Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM304 Seramik Malzemeler 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Seramik malzemelerle ilgili temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Tuğba MUTUK

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı/Diğer Materyal : D.W. Richerson, Modern Ceramic Engineering, II.Edition, Marcel Dekker, New York, 1992, W.D. Kingery, H.K. Bovven, D.R. Uhlmann, Introduction to Ceramics, II.Edition, John Wiley&Sons, New York, 1976, W.E. Lee, W.M. Rainforth, Ceramic Microstructures, Chapman&Hall, London, 1994, W. Salmang und H.Scholze: Keramik. (Teil I &II) Springer Verlag. Berlin. 1992. A.E. Geçkinli, İleri Teknoloji Malzemeleri, İTÜ Yayın No. 1454, İstanbul, 1992. M. Barsoum,. Fundamentals of Ceramics, McGraw-Hill, New York, 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Seramik malzemelere giriş. Seramiklerin türleri. Geleneksel seramikler, ileri seramikler ve refrakterlerin özellikleri ve uygulamalari. Seramiklerin kristal yapılarının prensipleri. Doğal ve sentetik hammaddelerin türleri ve özellikleri. Hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile bunlarin tayin yöntemleri. Hammadde proses işlemleri. Sentetik seramik tozlar. Seramiklerin şekillendirilme prensipleri ve teknolojileri. Seramik sırlarin üretimi ve özellikleri. Bünye ve sır formül hesapları. Seramiklerde kurutmanin prensipleri ve teknolojileri. Sinterleme. Toz sinterlemesinin mekanizmalari ve pişirme yöntemleri. Seramik fırınları. Seramiklerde kalite kontrol yöntemleri. Ulusal ve uluslararasi standardlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
23 Proje Sunma 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 8 8
21 Rapor Sunma 1 3 3
23 Proje Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Seramik malzemelere giriş - -
2 Seramiklerin türleri - -
3 Geleneksel seramikler - -
4 İleri seramikler ve refrakterlerin özellikleri ve uygulamalari - -
5 Seramiklerin kristal yapılarının prensipleri - -
6 Hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile bunlarin tayin yöntemleri - -
7 Seramiklerin şekillendirilme prensipleri ve teknolojileri - -
8 Seramik sırlarin üretimi ve özellikleri - -
9 Ara Sınav
10 Sinterleme ve toz sinterlemesinin mekanizmalari ve pişirme yöntemleri -- -
11 Sinterleme ve toz sinterlemesinin mekanizmalari ve pişirme yöntemleri
12 Seramik fırınları
13 Seramiklerde kalite kontrol yöntemleri. Ulusal ve uluslararasi standardlar
14 Seramiklerde kalite kontrol yöntemleri. Ulusal ve uluslararasi standardlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560347 Seramik malzemelerin üretim süreçlerini öğrenmek
2 1560348 Seramik malzemelerin kristal yapıları hakkında bilgi edinmek
3 1560349 Seramik hammaddelerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 71886 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 71887 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 71888 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 71889 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 71891 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 71892 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 71893 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 71894 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 71895 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 71896 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 71897 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 71898 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır