Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENF105 Temel Bilgisayar ve İnternet Uygulamaları 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Müh. İSA ERGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KARAGÜLLE, İhsan, Yeni Başlayanlar için Bilgisayar 2005, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2005 Memik, A’dan Z’ye Pratik Bilgisayar Ansiklopedisi, Beta Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1998 YANIK, Memik, Bilgisayara Girifl, Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1999. ALTAN, Naci, Herkes için Bilgisayar Kullanım Klavuzu, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999. BAYRAK, M. Faruk, Zeynep ÇÖMLEKÇİ, Bilgisayar Öğrenim Klavuzu, Alfa basım Yayım, İstanbul 2002.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili temel kavramlar, donanım birimleri ve yazılım çeşitleri, işletim sistemi kullanımı, kelime işlemci programı (MS Word), sunu programı (MS PowerPoint), elektronik hesap tablosu programı (MS Excel) kullanımı, çevrimiçi video, resim ve ses işleme araçlarının kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili temel kavramlar, Google servislerinin tanıtımı Basic concepts about information and communication technologies, introduction of Google services
2 Bilgisayarın donanım birimleri
3 İşletim sistemi kullanımı
4 İşletim sistemi kullanımı
5 Kelime işlemci programının (MS Word) kullanımı
6 Kelime işlemci programının (MS Word) kullanımı
7 Elektronik Sunu programının (MS PowerPoint) kullanımı
8 Elektronik Sunu programının (MS PowerPoint) kullanımı
9 Elektronik hesap tablosu programının (MS Excel) kullanımı
10 Çevrimiçi ses, resim ve video işleme araçlarının kullanımı
11 Çevrimiçi ses, resim ve video işleme araçlarının kullanımı
12 Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi
13 Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi
14 Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278786 Bilgisayarı oluşturan temel donanım parçalarını tanır.
2 1278787 Çevrimiçi araçları kullanarak resim, ses ve video dosyalarını düzenler.
3 1278788 Windows işletim sistemini kullanır.
4 1278789 Kelime işlem programında belge oluşturur.
5 1278790 Hesap tablosu programında formül ve grafik içeren dokümanlar hazırlar.
6 1313112 Elektronik sunu hazırlama programını kullanarak çojklu ortam öğelerini içeren sunular hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.