Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK115 Bilgisayar ve Klavye Kullanımı 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Türkçe F-Q klavye bilgi, beceri ve yetkinliklerine sahip olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Müh. İsa ERGİN

Ön Koşul Dersleri

Ön Koşul Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Klavye Teknikleri - Menekşe T.Öztoprak, Öznur Koç, Seçkin Yayıncılık Yardımcı kaynaklar: Klavye Teknikleri - Güven tanış, Detay Yayıncılık Bilişim Teknolojileri Kelime İşlemci Programı - MEGEP Anlatım ve uygulamalı ders kitapları www.m5bilisim.com sitesi üzerinden uygulamalar gerçekleştirmek

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

F Klavye ile Q Klavye Farklılıkların açıklayabilmek. 10 Parmak F-Q Klavye Kullanım Kurallarını Uygulayabilmek. 10 Parmak F-Q Klavye ile Hızlı Yazabilmek .

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klavye teknikleri ile ilgili temel kavramlar ve karşılaştırmalar
2 Klavye kısayol tuşlarının öğrenilmesi, yazım hataları bilgisi ve 10 parmak F-Q klavye kullanımı
3 Kelime sayımı, hız hesaplama bilgileri ve alt sıra tuşları ile F-Q klavye kullanım uygulamaları
4 Üst sıra tuşları ve 10 parmak F-Q klavye kullanım uygulamaları ve hız testi
5 Rakam tuşları, işaret ve sembol tuşları ile hızlı yazım uygulamaları ve hız testi
6 Orta sıra tuşları ve 10 parmak F-Q klavye kullanım uygulamaları ve hız testi
7 Alt sıra tuşları ve 10 parmak F-Q klavye kullanım uygulamaları ve hız testi
8 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
9 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
10 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
11 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
12 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
13 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
14 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
15 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
16 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
17 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
18 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
19 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
20 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
21 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
22 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
23 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
24 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
25 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi
26 Hızlı metin yazma uygulamaları ve hız testi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528362 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Türkçe F-Q klavye bilgi, beceri ve yetkinliklerine sahip olacaklardır. F Klavye ile Q Klavye Farklılıkların açıklayabilmek. 10 Parmak F-Q Klavye Kullanım Kurallarını Uygulayabilmek. 10 Parmak F-Q Klavye ile Hızlı Yazabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek