Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK133 Tebligat Hukuku 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Tüm yargı çeşitlerinde, idari işlemlerde ve yargı dışındaki devlet, bakanlıklar, belediye gibi ilgili mercilerin işlemlerinde uygulanan tebligat kanununun hükümlerini incelemek ve uygulaması hakkında bilgi edinmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Meray Katar Karakaş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tebligat Kanunu, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Tebligat hukuku .Prof.Dr.İbrahim Özbay

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tebligat Kanununun ve Kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin hükümlerinin detaylı olarak öğrenilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 4 2 8
34 Okuma 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tebligat Ve İlgili Diğer Kavramlar TEBLİGAT HUKUKU 1.docx
2 Tebligatın Önemi Tebligat hukuku 2.docx
3 Tebligat Mevzuatı Tebligat hukuku 3.docx
4 Hukuki Niteliği, Uygulama Alanı TEBLİGAT HUKUKU 4.docx
5 Ve Tebligat Türleri Tebligat hukuku 5.docx
6 Tebligatın Yapılacağı Zaman Tebligat hukuku 6.docx
7 Tebligatın Yapılacağı Kişiler Tebligat hukuku 7.docx
8 Tebliğ İmkansızlığı Tebligat hukuku 8.docx
9 Tebellüğden İmtina Tebligat hukuku 9.docx
10 Tebligat Evrakı Tebligat hukuku 10.docx
11 Tebliğ Masrafı Tebligat hukuku 11.docx
12 Usulsüz Tebliğ Tebligat hukuku 12.docx
13 Usulsüz Tebliğ devam Tebligat hukuku 13.docx
14 ara sınav
15 İlanen tebligat Tebligat hukuku 15.docx
16 İlanen tebligat devam Tebligat hukuku 16.docx
17 Cezai Hükümler Tebligat hukuku 17.docx
18 Cezai Hükümler devam Tebligat hukuku 18.docx
19 Yapıldığı yere göre tebligat Tebligat hukuku 19.docx
20 Konusuna göre tebligat Tebligat hukuku 20.docx
21 tebligatı çıkaracak merciler Tebligat hukuku 21.docx
22 Doğrudan tebligat Tebligat hukuku 22.docx
23 Doğrudan tebligat devam Tebligat hukuku 23.docx
24 Dolaylı tebligat Tebligat hukuku 24.docx
25 Tebliğ sürelerinin hesaplanması Tebligat hukuku 25.docx
26 Tebligatın yapılacağı yer Tebligat hukuku 26.docx
27 Elektronik tebligat Tebligat hukuku 27.docx
28 Tutuklu ve hükümlülere tebligat Tebligat hukuku 28.docx
29 yurt dışına tebligat Tebligat hukuku 29.docx
30 Tebligat hukuku ile ilgili mevzuat Tebligat hukuku 30.docx
31 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.