Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK119 Diksiyon ve Konuşma 927003 1 1 0

Dersin Amacı

Konuşulan dilin incelenmesi ve kullanılması; seslerin, sözcüklerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek söyleme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Işıl Akbayır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oya Adalı, Anlamak ve Anlatmak, Pan Yayınları, Ankara, 2003.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türleri, şiir okum ilkeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 32 1 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konuşma Sanatı Nedir? Tanımlar
2 Sözlü Anlatım ve Diksiyon
3 Konuşmanın Temel İlkeleri Nasıl Konuşacağız? Neyi Nasıl Konuşacağız?
4 Konuşma Sorunları Konuşma Sorunlarının Kültürel Nedenleri
5 Konuşma Sorunlarının Kişisel Nedenleri
6 Konuşmada Engeller
7 Konuşma Sorunlu Tipler
8 Hitap Biçimleri
9 Konuşma ve Espri
10 Söyleyiş Sorunları
11 Genel Söyleyiş Sorunları
12 Yabancı Adların Türkçe Söylenişi
13 Ses Bilgisi Niçin Öğrenilir
14 Türkçe Bir Sözcüğün Özellikleri
15 Ses Bilgisi Konuları
16 Sesle İlgili Ayrıntılar
17 Sesin Nitelikleri
18 Sesin Bükümleri
19 Vurgu ve Tonlama
20 Metne Uygun Ton ve Tempo
21 Vize
22 Ezgi: Dilin genel metodolojisi
23 Söyleyiş ve Ezgi
24 Boğumlanma
25 Boğumlanma Çalışmaları
26 Hazırlıklı Konuşmalar
27 Tartışmalar
28 Söyleşi
29 Hazırlıksız Konuşmalar
30 Telefonla Konuşma
31 Şiir Okuma Yöntemleri
32 Çözümleme, Yorumlama.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116421 1185694 Düzgün ve güzel konuşmanın kurallarını öğrenme ve uygulama
116422 1195251 Etkili ve güzel bir biçimde hitap edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.