Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK205 İdare Hukuku 927001 2 3 9

Dersin Amacı

İdare ile bireyler arasındaki hukuki ilişkiler incelenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Zehra KARAKUŞ IŞIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ, Prof. Dr. Murat Sezginer, Prof. Dr. Cemil KAYA- Türk İdare Hukuku ve Prof. Dr. Metin GÜNDAY-İdare Hukuku

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İdare Kavramı, İdare Hukuku’nun Özellikleri, Anayasal ve İdare, İdare Hukuku’nun Kaynakları, İdari İşlemler, İdari Sözleşmeler, İdarenin Yetkileri, İdare Teşkilatı, Kamu Görevlileri, Kamu Malları, Kolluk, Kamu Hizmeti ve Kamu Hizmetinin Görülüş Yöntemleri, İdarenin Sorumluluğu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 32 6 192
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Idare hukuku Yönetim ve tanımı kavramı 1..pdf
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI AYM KARAR.pdf
2 Idare hukukunun tarihsel gelişimi 2..pdf
FRANSIZ İDARİ YARGI SİSTEMİ.pdf
3 Idare hukukunun anayasal ve yasal ilkeleri Anayasa.pdf
4 Türk İdari Teşkilatı 4.pdf
5 Merkezi İdare İDARE 5.pdf
6 Yerinden Yönetim Kuruluşları CB OFİSLERİ AY DERGİSİ MAKALE.pdf
7 Kamu Kurumları KAMU KURUMLARI TEORİSİ SERKAN AĞAR.pdf
8 İdari İşlem Kavramı 8..pdf
9 İdari İşlemin Unsurları 9.pdf
10 İdari İşlemin Hukuka Aykırılık Müeyyideleri İDARE 10.pdf
11 İdari İşlemlerin Sona Ermesi 11-12.pdf
12 İdari İşlemlerin Sona Ermesi 11-12.pdf
13 İdarenin Düzenleyici İşlemleri 13..pdf
14 Pratik P.pdf
15 Pratik P.pdf
16 Ara Sınav S.pdf
17 Sözleşme Kavramı ve İdari Sözleşme Kriterleri İDARENİN SÖZLEŞMELERİ MAKALE.pdf
18 İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri İDARENİN SÖZLEŞMELERİ MAKALE.pdf
19 İdari Sözleşmeler İDARENİN SÖZLEŞMELERİ MAKALE.pdf
20 Kamu Hizmeti 20-21.pdf
21 Kamu Hizmeti 20-21.pdf
22 İdarenin Mal Edinme Yetkisi 22.pdf
23 İdarenin Mal Edinme Yetkisi TBB EGEMEN KARACA MAKALE.pdf
24 Kamu Malları İDARE 24.pdf
25 Kolluk İDARE 25.pdf
26 İdarenin Sorumluluğu İDARENİN SORUMLULUĞU ÖRNEK KARAR.pdf
27 İdarenin Kusursuz Sorumluluğu K. SORUMLULUK MAKALE.pdf
28 Kamu Görevlileri DMK POWERPOINT.ppt
29 Kamu Görevlilerinin Yargılanması 1.5.4483.pdf
30 Pratik Çalışma P.pdf
31 Pratik Çalışma P.pdf
32 Final Sınavı S.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1176831 İdare hukukunun temel kavramlarını öğrenirler.
2 1179394 İdari yargı teşkilatı ve temel yargısal yöntemler hakkında bilgi sahibi olurlar.
3 1149278 Yargısal yöntemler hakkında genel bir bakış edinirler.
4 1160628 İdareyi etkileyen temel ilkeler, idari işlemler, idarenin denetimi gibi önemli konularda bilgi sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek