Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK207 Milletlerarası Hukuk 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Uluslararası hukuk sistemini anlayabilme ve değerlendirme yeteneği kazandırma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Sezai ÇAĞLAYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Teori ve Pratikte Uluslararası Hukuk I, II Yusuf Aksar Seçkin Yayıncılık 2019

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası Hukukun temel özellikleri ve içhukuk ile AB hukukundan farkları, uluslararsı hukukun kaynakları ve hukuksal işlemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 32 4 128

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Uluslararası Toplum ve Uluslararası Hukuk 1 Giriş Uluslararası Toplum ve Uluslararası Hukuk.docx
2 Uluslararası Hukukun Kaynakları 2 Uluslararası Hukukun Kaynakları.docx
3 Andlaşmalar Hukuku I 3 Andlaşmalar Hukuku I.docx
4 Andlaşmalar Hukuku II 4 Andlaşmalar Hukuku II.docx
5 Uluslararası Hukuk ile Ulusal Hukuk İlişkisi 5 Uluslararası Hukuk ile Ulusal Hukuk İlişkisi.docx
6 Uluslararası Hukuk Kişileri ve Tanıma 6 Uluslararası Hukuk Kişileri ve Tanıma.docx
7 Devletin Unsurları: Ülke 7 Devletin Unsurları Ülke.docx
8 Uluslararası Hukukta Yetki I 8 Uluslararası Hukukta Yetki I.docx
9 Uluslararası Hukukta Yetki II 9 Uluslararası Hukukta Yetki II.docx
10 Pratik Çalışması Pratik Çalışması.docx
11 Pratik Çalışması Pratik Çalışması.docx
12 Pratik Çalışması Pratik Çalışması.docx
13 Pratik Çalışması Pratik Çalışması.docx
14 Pratik Çalışması Pratik Çalışması.docx
15 Pratik Çalışması Pratik Çalışması.docx
16 Ara sınav
17 Uluslararası Deniz Hukuku I 17 Uluslararası Deniz Hukuku I.docx
18 Uluslararası Deniz Hukuku II 18 Uluslararası Deniz Hukuku II.docx
19 Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma 19 Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma.docx
20 Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukuku 20 Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukuku.docx
21 Uluslararası Ceza Hukuku 21 Uluslararası Ceza Hukuku.docx
22 Uluslararası Hukukta Sorumluluk 22 Uluslararası Hukukta Sorumluluk.docx
23 Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Yolları 23 Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Yolları.docx
24 İnsan Hakları Hukuku 24 İnsan Hakları Hukuku.docx
25 Pratik Çalışması Pratik Çalışması.docx
26 Pratik Çalışması Pratik Çalışması.docx
27 Pratik Çalışması Pratik Çalışması.docx
28 Pratik Çalışması Pratik Çalışması.docx
29 Pratik Çalışması İnsan Hakları Hukuku.pptx
Pratik Çalışması.docx
30 Pratik Çalışması Pratik Çalışması.docx
31 Pratik Çalışması Pratik Çalışması.docx
32 Yıl Sonu Sınavları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1188791 Uluslararası hukukun kaynaklarını ve kişilerini öğretmeyi amaçlar
2 1193034 Uluslararası hukuka dair güncel konuları ele alır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek