Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK207 Milletlerarası Hukuk 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Güncel konjonktürü değerlendirebilme, kuvvet kullanma üzerine farklı yaklaşımları analiz edebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Sezai ÇAĞLAYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Teori ve Pratikte Uluslararası Hukuk I, II Yusuf Aksar Seçkin Yayıncılık 2019

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası Hukukun temel özellikleri ve içhukuk ile AB hukukundan farkları, uluslararsı hukukun kaynakları ve hukuksal işlemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 32 4 128

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Uluslararası toplum kavramı ve milletlerarası hukuk 1. Hafta Giriş Uluslararası toplum kavramı ve milletlerarası hukuk.docx
2 Milletlerarası hukukun temel yapısı, tanım sorunları ve diğer hukuk dallarıyla ilişkisi
3 İçhukuk- Milletlerarası hukuk ilişkisi ve Türk hukuk sistemiyle uluslararası hukuk
4 Milletlerarası hukukun kaynakları, uluslararası işlemler
5 Milletlerarası andlaşma yapmanın temel kuralları
6 Milletlerarası andlaşmaların yorumlanması
7 Milletlerarası hukukta çok taraflı işlemler
8 Milletlerarası hukukun ikincil kaynakları: mahkeme kararları ve doktrin
9 Milletlerarası hukukun ikincil kaynakları: mahkeme kararları ve doktrin
10 Milletlerarası hukukun konusu
11 Milletlerarası hukukun konusu
12 Devletin unsurlarının tespiti
13 Devletin unsurlarının tespiti
14 Milletlerarası hukukta tanıma sorunu
15 Milletlerarası hukukta tanıma sorunu
16 Ara sınav
17 Devletlerin ardıllığı
18 Devletlerin ardıllığı
19 Devletlerin ardıllığı
20 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi
21 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi
22 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi
23 Milletlerarası hukukta kuvvet kullanmaya ilişkin yaklaşımlar
24 Milletlerarası hukukta kuvvet kullanmaya ilişkin yaklaşımlar
25 Milletlerarası hukukta kuvvet kullanmaya ilişkin yaklaşımlar
26 Milletlerarası hukukta klasik meşru müdafaa
27 Milletlerarası hukukta klasik meşru müdafaa
28 Milletlerarası hukukta klasik meşru müdafaa
29 Türkiye Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki sorunlar
30 Türkiye Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki sorunlar
31 Ortadoğudaki sorunlar
32 Ortadoğudaki sorunlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1188791 Uluslararası hukukun kaynaklarını ve kişilerini öğretmeyi amaçlar
2 1193034 Uluslararası hukuka dair güncel konuları ele alır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek