Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK235 Kamulaştırma Hukuku 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Kamulaştırma hukukunu kavramsal ve kurumsal olarak tanıtmak, kamulaştırma hukukunun ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulanmasını örneklerle göstermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Zehra KARAKUŞ IŞIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kamulaştırma Hukuku, Meltem KUTLU GÜRSEL, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2019.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamulaştırma Hukuku dersi, idarenin mal edinme yöntemlerinden birisi olan kamulaştırma işleminin idari ve adli aşamalarından oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 9 9
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 32 1 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler K1.doc
2 Kamulaştırma kavramı K2.doc
3 İdarenin mal edinme yöntemleri K3.doc
4 1982 Anayasası ve kamulaştırma K4.doc
5 Mülkiyet hakkı ve kamulaştırma K5.doc
6 Kamulaştırma işleminin yetki unsuru K6.doc
7 Kamulaştırma işleminin şekil unsuru K7.doc
8 Kamulaştırma işleminin sebep unsuru K8.docx
9 Kamulaştırma işleminin konu unsuru K9.doc
10 Kamulaştırma işleminin amaç unsuru K10.doc
11 kamulaştırma ve benzer kavramlar K11.doc
12 idareler arası mal devri K12.doc
13 Pratik çalışma 1 K13.doc
14 Pratik çalışma 2 K14.doc
15 Pratik çalışma 3 K15.doc
16 Kamulaştırmada İdari süreç K16.doc
17 Kamu yararı kararı K17.docx
18 kamulaştırmadan önce idarenin yapması gerekenler K18.doc
19 satın alma usulü K19.doc
20 Kamulaştırmada adli süreç K20.doc
21 Kamulaştırma bedelinin tespiti K21.doc
22 Tescil K22.doc
23 Tescil kararına karşı temyiz K23.doc
24 Kamulaştırma işleminin iptali K24.doc
25 Kamulaştırılan taşınmazın geri alınması K25.doc
26 Kamulaştırmasız el atma K26.doc
27 Acele kamulaştırma K27.doc
28 Pratik çalışma 4 P.pdf
29 pratik çalışma 5 P.pdf
30 pratik çalışma 6 P.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249733 Kamulaştırma işlemini kavramsal olarak tanımlayabilme
2 1249734 Mülkiyet hakkı ile kamu yararı arasında denge kurabilme
3 1249735 Anayasada Kamulaştırma işlemi ile alakalı ilkeleri uygulayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek