Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK219 Kitle İletişim Hukuku 927003 2 3 2

Dersin Amacı

İletişim Hukuku dersi ile İletişim Hukukunun temel kavram ve kurumlarının tanıtılması; bu alanla ilgili olan yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olunulması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Murat BATI

Ön Koşul Dersleri

Türkçe

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Kayıhan İçel, Prof. Dr. Yener Ünver; Kitle Haberleşme Hukuku, Basın, Radyo, Televizyon, Sinema, Video, İnternet, Yenilenmiş Sekizinci Bası, İstanbul 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kitle İletişim hukukuna ilişkin genel bilgiler, internet rejimi, Radyo ve Televizyon Rejimi, Sinema ve Video Rejimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 kitle iletişime ilişkin genel bilgiler kitle iletişim.docx
2 kitle iletişime ilişkin genel bilgiler
3 İletişim özgürlüğü
4 İletişim özgürlüğü
5 İletişim Özgürlüğünün Düzenlenmesi ve Sınırlandırılması
6 İletişim Özgürlüğünün Düzenlenmesi ve Sınırlandırılması
7 İletişim Özgürlüğünün Düzenlenmesi ve Sınırlandırılması
8 Basın Rejimi
9 Basın Rejimi
10 Dönemsel Yayınlar
11 Dönemsel Yayınlar
12 Basında Sorumluluk Rejimi
13 Basında Sorumluluk Rejimi
14 Radyo ve Televizyon Rejimi
15 Radyo ve Televizyon Rejimi
16 ARA SINAV
17 Türkiye'de Radyo ve Televizyon Rejimi
18 Türkiye'de Radyo ve Televizyon Rejimi
19 Sinema ve Video Rejimi
20 Sinema ve Video Rejimi
21 Filmlerin Denetlenmesinde Sistemler
22 Filmlerin Denetlenmesinde Sistemler
23 Türkiye'de Sinema ve Video Rejimi
24 Türkiye'de Sinema ve Video Rejimi
25 İnternet Rejimi
26 İnternet Rejimi
27 Türkiye'de İnternet
28 Türkiye'de İnternet
29 Türkiye'de İnternet
30 İnternet Suçlarında Sorumluluk
31 İnternet Suçlarında Sorumluluk
32 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189973 Teori ve pratikte kitle iletişim özgürlüğünü bilir
2 1186965 -Kitle İletişim Özgürlüğü ile ilgili anayasal ve yasal düzenlemelere hakim olur
3 1193550 Kitle iletişim Özgürlüğü ile ilgili uluslararası belgelerde yer alan düzenlemelere hakim olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.