Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK225 AB Hukukuna Giriş 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Avrupa Birliği'nin oluşumu ve AB Hukuk Sistemi'nin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Sezai ÇAĞLAYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AB Hukuku Dersleri Mehmet Hanifi Bayram, Seçkin Yayıncılık 2019

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 32 1 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa Birliği fikrinin doğuşu 1. Hafta AB Hukukunun Ortaya Çıkışı.docx
2 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Ders içeriği.docx
3 Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Ders içeriği.docx
4 Avrupa Ekonomik Topluluğu Ders içeriği.docx
5 Maastricht Anlaşması Ders içeriği.docx
6 Amsterdam Anlaşması Ders içeriği.docx
7 Nice Anlaşması Ders içeriği.docx
8 Lizbon Anlaşması Ders içeriği.docx
9 Avrupa Birliği Anayasa Taslağı Ders içeriği.docx
10 Avrupa Parlamentosu Ders içeriği.docx
11 Avrupa Konseyi Ders içeriği.docx
12 Avrupa Komisyonu Ders içeriği.docx
13 Sayıştay Ders içeriği.docx
14 Avrupa Birliği Adalet Divanı Ders içeriği.docx
15 Avrupa Birliği Serbest Pazarı Ders içeriği.docx
16 Avrupa Birliğinin Dış politikası Ders içeriği.docx
17 Ara sınav
18 İç işlerinde işbirliği Ders içeriği.docx
19 Adalette işbirliği Ders içeriği.docx
20 AB Türkiye ilişkileri 1 Ders içeriği.docx
21 AB Türkiye ilişkileri 2 Ders içeriği.docx
22 Türkiye'nin üyelik süreci Ders içeriği.docx
23 Türkiye ile müzakereler 1 Ders içeriği.docx
24 Türkiye ile müzakereler 2 Ders içeriği.docx
25 Malların serbest dolaşımı Ders içeriği.docx
26 Malların serbest dolaşımının istisnaları Ders içeriği.docx
27 İşçilerin serbest dolaşımı Ders içeriği.docx
28 İşçilerin serbest dolaşımının istisnaları Ders içeriği.docx
29 Sermayenin serbest dolaşımı ve istisnaları Ders içeriği.docx
30 Yılsonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1426538 AB tarihini öğretir.
2 1427748 AB hukukunun özelliklerini öğretir.
3 1428561 AB kurumlarını ve yapısını öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek