Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK227 Kriminoloji 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Genel anlamıyla kriminolojiyi açıklamak, temel anlamıyla suç ve sapkın davranışı açıklamak, kriminolojinin araştırma metodları ile uygulama sahası bu dersin amacıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sulhi Dönmezer, Kriminoloji, Beta Yayınları. Timur Demirbaş, Kriminoloji, Seçkin Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genç bir bilim olarak kriminolojinin anlamı ve tarihi ve bu alandaki milli gelişmeler, sosyal gerçek olarak suç ve kanun yapma yolunda onun etkileri, kriminoloji ve diğer criminal bilimlerle arasındaki ilişki, kriminal sosyoloji, psikoloji, viktimoloji, adli tıp ile arasındaki ilişkinin kısaca açıklanması, suçlu olma teorileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
14 Gözlem 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kriminolojinin Konusu, Tanımı, Alanı
2 Kriminolojinin Konusu, Tanımı, Alanı
3 Kriminolojinin Önemi
4 Kriminolojinin Önemi
5 Kriminolojik Araştırmada Metod
6 Kriminolojik Araştırmada Metod
7 Suçu Ölçme Metodu
8 Suçu Ölçme Metodu,
9 Deneysel Metod
10 Deneysel Metod
11 Olay İncelemesi Metodu
12 Olay İncelemesi Metodu
13 Yaşam Öyküsü Metodu
14 Yaşam Öyküsü Metodu
15 Olaya Katılarak Gözlem Metodu
16 Olaya Katılarak Gözlem Metodu
17 ARA SINAV
18 İzleme Metodu
19 İzleme Metodu
20 Kriminolojinin Tarihsel Gelişimi
21 Kriminolojinin Tarihsel Gelişimi
22 Klasik Okul
23 Klasik Okul
24 Pozitivist Okul
25 Pozitivist Okul
26 Şikago Okulu
27 Şikago Okulu
28 Biyolojik Teoriler
29 Biyolojik Teoriler
30 Psikolojik Teoriler
31 Sosyolojik Teoriler
32 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104457 1401480 diğer ilişkili alanlardan ayırt edebilmeyi
104458 1406110 CezaCeza Usul Hukukunda genel kriminoloji bilgilerini kullanabilmeyi
104459 1409874 Araştırmalarıtemel sonuçlarını analiz edebilmeyi
104460 1413675 alandaki tahmini sonuçları değerlendirebilmeyi becerebilmelidirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.