Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK307 Medeni Usul Hukuku 927001 3 5 10

Dersin Amacı

Yerel Mahkemeler ve Yüksek yargı mercilerindeki yargılama usulleri, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, ispat hukukuna ilişkin temel kavramlar ve yargılama hukukunun süjelerinin detaylı biçimde irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Ayşegül EKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Teorik bilgi ile uygulama örneklerini eğitim sürecinde birlikte aktarmak önerilmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Baki KURU Medeni Usul Hukuku Prof.Dr. Ramazan Arslan, Prof.Dr. Ejder Yılmaz, Prof.Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Yrd.Doç.Dr. Emel Hanağası Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatı ile üst yargı organı olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 30 4 120
6 Uygulama/Pratik 7 2 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 3 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medenî usul hukukuna giriş Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
2 Yargı kavramı Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
3 Mahkeme teşkilatı Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
4 Görev Kuralları Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
5 Yetki Kuralları Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
6 Yargı görevlileri Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
7 Davanın tarafları Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
8 Dava-taraf ehliyeti-dava ehliyeti Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
9 Medeni usul Hukukuna hakim olan ilkeler Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
10 Dava kavramı; Dava çeşitleri; Davanın açılması; Dava açılmasının sonuçlar Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
11 Davaya cevap Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
12 Tahkikat, Dava dosyasının işlemden kaldırılması, Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
13 Davadan feragat Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
14 Islah, müddeabihin temlik Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
15 davaların ayrılması ve birleştirilmesi Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
16 ARA SINAV
17 İspat ve İspat Yükü Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
18 Delil Kavramı ve delil Türleri Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
19 İkrar Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
20 Senet, senetle ispat zorunluluğu ve istisnaları Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
21 Yemin Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
22 Tanık, Bilirkişi, Keşif Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
23 Kesin hüküm Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
24 Kanun yolu kavramı Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
25 istinaf Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
26 Temyiz Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
27 Yargılamanın Yenilenmesi Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
28 Geçici Hukuki Korumlar Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
29 Tahkim Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
30 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
31 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Hakan Pekcanıtez / Muhammet Özekes / Oğuz Atalay: Medeni Usul Hukuku
32 YIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
65599 1164200 Türk Yargı Teşkilatı, Hakimler hakkında temel bilgilere sahip olacaktır.
65600 1164217 Yargılamanın başlaması ve Yargılama Usulleri hakkında temel bilgilere sahip olacaktır.
65601 1164262 İddia ve Savunma, İspat ve ispat araçları hakkında temel bilgilere sahip olacaktır.
65602 1166767 Kararların etkileri hakkında temel bilgilere sahip olacaktır.
65603 1160276 Olağan ve Olağanüstü kanun yolları hakkında temel bilgilere sahip olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.