Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK309 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) 927001 3 5 7

Dersin Amacı

Dersin amacı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suçların neler olduğunu ve bu suçların unsurlarını, özel görünüş şekillerini, fail ve mağdurunun kimler olabileceğini, bu suçlarla korunmak istenen hukuki yararların neler olduğunu araştırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Önder TOZMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veli Özer Özbek/Mehmet Nihat Kanbur/Koray Doğan/Pınar Bacaksız/İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2012. Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Murat Önok, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara 2012. M. Emin Artuk, Ahmet Gökçen, A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Turhan Yayınları, Ankara 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müfredatta yer alan suçların ayrıntılı olarak incelenmesi dersin temel konusunu teşkil etmektedir. Bu bağlamda kişilere karşı suçlardan hayata, vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığı, özgürlüğe karşı suçlar, şerefe karşı suçlar ve malvarlığına karşı suçlar; topluma karşı suçlardan belgede sahtecilik ve kamu barışına karşı suçlar, devlete karşı suçlardan ise kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişine karşı suçlar ile adliyeye karşı suçlar dersin temel konularını oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 3 90
8 Rehberli Problem Çözümü 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ceza hukuku özel hükümlere giriş ve ceza hukuku özel hükümlerin yapılandırılması yöntemi TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
2 Uluslar arası Suçlar TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
3 Hayata Karşı Suçlar TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
4 Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar- I TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
5 Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar- II TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
6 Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar- I TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
7 Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar- II TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
8 Hürriyete Karşı Suçlar- I TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
9 Hürriyete Karşı Suçlar- II TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
10 Şerefe Karşı Suçlar TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
11 Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar-I TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
12 Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar- II TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
13 Malvarlığına Karşı Suçlar- I TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
14 Malvarlığına Karşı Suçlar- II TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
15 Pratik Çalışma: Olay ve Yargıtay Kararı Çözümü TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
16 ARASINAV
17 Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
18 Hakaret Suçu TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
19 Hırsızlık Suçu TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
20 Yağma Suçu TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
21 Dolandırıcılık Suçu TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
22 Belgede Sahtecilik Suçları TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
23 Bilişim Suçları- I TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
24 Bilişim Suçları- II TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
25 Görevi Kötüye Kullanma Suçu TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
26 Rüşvet Suçu TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
27 Zimmet suçu TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
28 İrtikap Suçu TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
29 İftira Suçu TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
30 Adliye Aleyhine Suçlar-I TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
31 Adliye Aleyhine Suçlar-II TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku
32 FİNAL SINAVI TEZCAN Durmuş/ERDEM Mustafa Ruhan/ÖNOK R.Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218643 suç tiplerini öğrenir
3 1182123 Ceza Hukuku Özel Hükümler’in ne demek olduğunu öğrenir
5 1191386 Türk Ceza Kanunu’nun Özel Hükümler Kitabında dört ana ortak korunan hukuksal yarar belirlendiğini ve bunların neler olduğunu öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.