Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK313 İdari Yargı Hukuku 927001 3 5 5

Dersin Amacı

İdari Yargı organlarının yapısı, görev ve yetkileri, idari davalar ve yargılama usulü, idari yargı kararlarının uygulanmasının işlenmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Zehra KARAKUŞ IŞIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İdari Yargılama Hukuku-Ramazan Çağlayan Yönetsel Yargı-Şeref Gözübüyük

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında,idarenin mali sorumluluğu,idarenin kusura dayanan sorumluluğu,kusursuz sorumluluk halleri, sorumluluğun koşulları,sorumluluğu kaldıran ve azaltan durumlar; İdari yargılama usulü:idari yargının görev alanı,idari yargı kuruluşları, dava türleri ve özellikleri, dava açmanın sonuçları, yürütmenin durdurulması, yargılama ve karar, kanun yolları konuları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 3 90
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 8 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdari Yargı Teşkilatı İYUK 1.pdf
İYUK METİN.pdf
2 İdari Yargının Görev Alanı İDARİ YARGININ GÖREV ALANI AYM KARAR.pdf
3 İdarenin Yargısal Denetimi 3 ve 4.pdf
4 İdarenin Yargısal Denetimi 3 ve 4.pdf
5 İdare ve Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemesi 2576 sayılı KANUN.pdf
6 Danıştay Teşkilatı 6..pdf
7 İdari Yargının Dışında Kalan Uyuşmazlıklar DANIŞTAY KARARI 1.pdf
8 İdari Yargının Dışında Kalan Uyuşmazlıklar YHGK KARAR.pdf
9 İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 1 Y.D. .pdf
10 İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 2 TAKDİR YETKİSİ DAN. KARARI.pdf
11 Uyuşmazlık Mahkemesi UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KANUNU.pdf
12 Uyuşmazlık Mahkemesi SASKİ UYUŞMAZLIK M.KARARI.pdf
13 Pratik Çalışma 13.pdf
14 Pratik Çalışma P.pdf
15 İdari Yargıda Süreler İDARİ YARGIDA SÜRE.pdf
16 ARA SINAV S.pdf
17 İdari Yargılama Hukukunda İptal Davası İPTAL DAVASI KARAR ÖRNEĞİ.pdf
18 İdari Yargılama Hukukunda İptal Davası
19 İptal Davasının Ön Koşulları 19-20.pdf
20 İptal Davasının Ön Koşulları 19-20.pdf
21 İptal Davasının Sonuçları 21-22.pdf
22 İptal Davasının Sonuçları 21-22.pdf
23 İdari Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması Y.D. .pdf
24 İdari Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması Y.D. .pdf
25 İdari Yargılama Hukukunda Tam Yargı Davası YARGI 25.pdf
26 Pratik Çalışma P.pdf
27 Tam Yargı Davasının Ön Koşulları TAM YARGI DAVALARI.pdf
28 Tam Yargı Davasının Ön Koşulları TAM YARGI DAVALARI.pdf
29 Tam Yargı Davasının Esastan Kabul Şartları YARGI 29.pdf
30 Pratik Çalışma P.pdf
31 İdari Yargılama Usulünde Kanun Yolları KANUN YOLLARI.pdf
32 FİNAL S.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1195979 Bu ders neticesinde öğrenciler idari davanın ne demek olduğunu ve hangi amaca hizmet ettiğini öğrenirler.
2 1201030 Bu ders neticesinde öğrenciler idari yargı ve adli yargı ayrımını kavramış olurlar.
3 1194869 Bu ders neticesinde öğrenciler idari yargı teşkilatlanmasını öğrenirler.
4 1202053 Bu ders neticesinde öğrenciler idarenin mali sorumluluğunun kapsam ve sonuçlarını öğrenirler.
5 1202724 Bu ders neticesinde öğrenciler idari yargılamada kanun yollarını öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek