Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK341 Terör Suçları 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Türk ceza mevzuatında yer alan terör suçları ve bu suçların muhakeme usullerinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal TOPÇU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYNAKLAR 01ÖZBEK, Veli Özer, Ceza Muhakemesi Hukuku 02 HAKERİ, Hakan – ÜNVER, Yener, Ceza Muhakemesi Hukuku 03 YENİSEY, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukuku 04 CENTEL, Nur – ZAFER, Hamide, ÇAKMUT YENERER, Özlem, Ceza Muhakemesi Hukuku 05 DOĞRU, Osman, AİHS ve AİHM kararları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Terörün anlamı ve kapsamı, diğer suçlarla ilişkileri

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 1 0 0
27 Makale Yazma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Terörün anlamı ve kapsamı, diğer suçlarla ilişkileri
2 Dünyada terör suçları
3 Türkiye’de terör suçları
4 Terör mevzuatı
5 Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak Suçu (TCK M.302)
6 Askerî Tesisleri Tahrip Ve Düşman Askerî Hareketleri Yararına Anlaşma Suçu (TCK M.307)
7 Anayasayı İhlâl Suçu (TCK M.309)
8 Cumhurbaşkanına Suikast Suçu (TCK M.310/1)
9 Yasama Organına Karşı Suç (TCK M.311)
10 Hükûmete Karşı Suç (TCK M.312)
11 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan Suçu (TCK M.313)
12 Silahlı Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma Suçu (TCK M.314)
13 Silah Sağlama (TCK M.315)
14 Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma(TCK M.320)
15 TMK m.4’te düzenlenmiş olan terör amacıyla işlenen suçlar
16 TMK m.6’da düzenlenmiş olan açıklama ve yayınlama suçu
17 TMK m.7/1’de düzenlenmiş olan örgüt kurma, yönetme ve üye olma suçu
18 TMK m.7/2’de düzenlenmiş olan terörün propagandası suçu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217987 Terör Kavramını öğrenme
2 1218000 Türk ceza mevzuatında yer alan terör suçlarını öğrenme
3 1218014 Terör suçlarının soruşturulmasını öğrenme
4 1218076 Terör suçlarının kovuşturulmasını öğrenme
5 1218080 Terör suçlarında hükmün infazını öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.