Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK343 İmar Hukuku 927003 3 5 3

Dersin Amacı

-İmar faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi -İmar faaliyetlerinin hukuka aykırı olması durumunda uygulanacak yaptırımlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Zehra KARAKUŞ IŞIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İmar Hukuku Dersleri, 2019, Halil KALABALIK, Seçkin Yayınevi.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İmar faaliyetlerinin yürütülmesine ve denetlenmesine uygulanan hukuk kuralları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 30 1 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler İMAR 1.pdf
2 İmar kavramı İMAR 2.pdf
3 İmar Hukuku ve temel hak ve özgürlükler ilişkisi İMAR 3.pdf
4 İmar Hukukunun kaynakları İMAR 4.pdf
5 Planlama faaliyeti İMAR 5.pdf
6 Plan türleri İMAR 6.pdf
7 Planlar arasındaki ilişki ve plan hiyerarşisi İMAR 7.pdf
8 İmar planlarının tanımı ve türleri İMAR 8.pdf
9 İmar planlarının yapılış süreci İMAR 9.pdf
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU.pdf
10 Yapı Kavramı İMAR 10.pdf
11 Yapılaşma Faaliyeti İMAR 12.pdf
12 Pratik çalışma 1 P.pdf
13 Pratik çalışma 2 P.pdf
14 Pratik çalışma 3 P.pdf
15 Pratik çalışma 4 P.pdf
16 Sınav S.pdf
17 Yapı ruhsatı ve ruhsat gerektirmeyen yapılar İMAR 16.pdf
İMAR 17.pdf
18 Yapı kullanma izni İMAR 18.pdf
19 Yapı denetimi İMAR 19.pdf
20 İfraz ve tevhit İMAR 20.pdf
21 Arazi ve arsa düzenlemesi İMAR 21.pdf
22 İmar mevzuatına aykırı yapı İMAR 22.pdf
23 Ruhsatsız yapı İMAR 23.pdf
24 İnşaatın durdurulması İMAR 24.pdf
25 Yapının mühürlenmesi İMAR 25.pdf
26 Yıkım kararı İMAR 26.pdf
27 Pratik çalışma 5 P.pdf
28 Pratik çalışma 6 P.pdf
29 Pratik çalışma 7 P.pdf
30 Final Sınavı S.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1473850 İmar planlarını yorumlama kabiliyeti kazanma
2 1473851 Hukuka aykırı yapılaşmanın tespiti
3 1473852 İmar düzeninin önemini kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek