Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK319 İnsan Hakları Hukuku 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Uluslararası insan hakları sözleşmelerinde düzenlenen insan haklarının kapsam ve sınırları konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül KALE ÖZÇELİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, Seçkin Yayıncılık,Ankara, 2009. Abdurrahman Eren, Türkiye'de İnsan Haklarının Korunması-Uluslararası Koruma Mekanizmaları ve Ulusal Koruma Mekanizmalarının Rolü, Turhan Kitabevi, Ankara, 2007. Şeref Gözübüyük&Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi örgütü hakkında genel bilgiler, bu organlarca düzenlenen uluslararası insan hakları sözleşmeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan haklarının nitelikleri, sınıflandırılması İnsan hakları kuramı çerçevesinde hakların nitelikleri ele alınır
2 İnsan haklarının tarihi gelişimi İnsan haklarının tarihsel gelişimine yer verilir.
3 İnsan hakları hukukunun kaynakları, özellikleri İnsan haklarının özellikleri detaylıca ele alınır.
4 İnsan haklarının sınırlanması, çekinceler İnsan haklarının sınırlanma rejimi ele alınır
5 İnsan haklarının sınırlanması, çekinceler
6 İnsan haklarının sınırlanması, çekinceler
7 Eşitlik hakkı ve ayrımcılık yasağı
8 Eşitlik hakkı ve ayrımcılık yasağı
9 Eşitlik hakkı ve ayrımcılık yasağı
10 Kişisel haklar
11 Kişisel haklar
12 Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar
13 Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar
14 Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar
15 Siyasi haklar
16 Siyasi haklar
17 ARA SINAV
18 Çocuk hakları
19 Çocuk hakları
20 Çocuk hakları
21 Kadın hakları
22 Kadın hakları
23 Kadın hakları
24 İnsan haklarının uluslararası alanda korunması
25 İnsan haklarının uluslararası alanda korunması
26 İnsan haklarının uluslararası alanda korunması
27 İnsan haklarının bölgesel alanda korunması
28 İnsan haklarının bölgesel alanda korunması
29 İnsan haklarının bölgesel alanda korunması
30 İnsan haklarının iç hukukta korunması
31 İnsan haklarının iç hukukta korunması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116275 1193246 Uluslararası insan hakları hukuku sözleşmeleri öğrenilecektir.
116276 1182463 Uluslararası örgütler hakkında genel bilgiler verilecektir.
116277 1179385 İnsan hakları ve özgürlüklerinin kapsamı öğrenilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.