Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK325 Tüketici Hukuku 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında bilinçli tüketiciler oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Taslağı ve ders içerikli çeşitli kitaplar.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Taslağı ve ilgili tebliğler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tüketici Kavramı ve Tanımı Tüketici.docx
2 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un Kapsamı https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/208299
3 Tüketici Hukukunun Genel Çerçevesi Tüketici_kavramı.docx
4 Ayıplı Mal ve Hizmetler https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/208299
5 Ayıplı Mal ve Hizmet Nedeniyle Tüketici hakları https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/229907
6 Ayıplı malın neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/229907
7 Aldatıcı reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması
8 Haksız Sözleşme Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/273399
9 Haksız Sözleşme Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/273399
10 Tüketici Kredilerinde Tüketicinin Korunması https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150522-2.htm
11 Kapıdan ve Mesafeli Tüketici İşlemleri https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150522-2.htm
12 Kampanyalı, Promosyonlu Sözleşmeler ve Abonelik Sözleşmeleri
13 Tatil Amaçlı Sözleşmeler https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150114-2.htm
14 Tüketici Örgütleri ve Tüketici mahkemeleri Tüketici_örgütleri.docx
15 ara sınav
16 evrensel kabul görmüş tüketici hakları
17 Etiketleme çeşitleri
18 Etiketlemenin fonksiyonları
19 Etiketlemede kod uygulaması
20 Teknik etiketli mallar
21 Enerji etiketleri
22 ürün kullanım kılavuzu, tanıtım broşürleri
23 Tüketici kredisi
24 kredi kartları https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0909.pdf
25 Abonelik sözleşmesi https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20480&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Abonelik%20Sözleşmeleri%20Yönetmeliği
26 mesafeli sözleşmeler https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm
27 mesafeli sözleşmeler https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm
28 Ticari reklâm ve ilanlar
29 Ticari reklâm ve ilanlar
30 Zararlı ve tehlikeli mal ve hizmetler
31 Zararlı ve tehlikeli mal ve hizmetler
32 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1149245 Tüketici hukukunun temel kavramlarını açıklayabilecektir.
2 1161466 Tüketici hukukunun genel konularını tespit edebilecektir.
3 1179775 Tüketicinin korunmasını gerektirecek durumları belirleyebilecektir.
4 1185213 Çeşitli tüketici işlemlerini tanıyabilecektir.
5 1153421 Tüketici sorunlarının çözümünü tartışabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek