Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK325 Tüketici Hukuku 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında bilinçli tüketiciler oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tüketicinin Korunması Hukuku 6502 Sayılı Kanuna ve Güncel Yönetmeliklere Göre Yeniden Hazırlanmış Çağlar Özel, Tüketicinin Korunması Hukuku Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Aydın Zevkliler Çağlar Özel, 6502 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Hukuku Prof. Dr. İ. Yılmaz Aslan,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 3 1 3
5 Derse Katılım 30 1 30
29 Bireysel Çalışma 25 1 25
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 1 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tüketici Kavramı ve Tanımı Tüketici.docx
2 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un Kapsamı https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/208299
3 Tüketici Hukukunun Genel Çerçevesi Tüketici_kavramı.docx
4 Ayıplı Mal ve Hizmetler https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/208299
5 Ayıplı Mal ve Hizmet Nedeniyle Tüketici hakları https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/229907
6 Ayıplı malın neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/229907
7 Aldatıcı reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/48696/2503.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8 Haksız Sözleşme Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/273399
9 Haksız Sözleşme Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/273399
10 Tüketici Kredilerinde Tüketicinin Korunması https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150522-2.htm
11 Kapıdan ve Mesafeli Tüketici İşlemleri https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150522-2.htm
12 Kampanyalı, Promosyonlu Sözleşmeler ve Abonelik Sözleşmeleri Abonelik.docx
13 Tatil Amaçlı Sözleşmeler https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150114-2.htm
14 Tüketici Örgütleri ve Tüketici mahkemeleri Tüketici_örgütleri.docx
15 ara sınav
16 Taksitle satış sözleşmesi Taksitle .docx
17 Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması etiket.docx
18 Seyahat sözleşmeleri PAKET.docx
19 Seyahat sözleşmeleri PAKET.docx
20 Tüketici kredisi kredi.docx
21 Tüketici kredisi kredi.docx
22 Konut finansmanı KONUT FİNANSMANI.docx
23 kredi kartları KONUT FİNANSMANI.docx
24 Abonelik sözleşmesi https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0909.pdf
25 mesafeli sözleşmeler https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20480&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Abonelik%20Sözleşmeleri%20Yönetmeliği
26 mesafeli sözleşmeler https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm
27 Ticari reklâm ve ilanlar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm
28 Ticari reklâm ve ilanlar Ticari Reklam .docx
29 Zararlı ve tehlikeli mal ve hizmetler Ticari Reklam .docx
30 final sınavı Zararlı ve tehlikeli mal ve hizmetler.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1378505 Tüketici hukukunun temel kavramlarını açıklayabilecektir.
2 1390132 Tüketici hukukunun genel konularını tespit edebilecektir.
3 1407434 Tüketicinin korunmasını gerektirecek durumları belirleyebilecektir.
4 1412557 Çeşitli tüketici işlemlerini tanıyabilecektir.
5 1382489 Tüketici sorunlarının çözümünü tartışabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek