Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK329 Çocuk Hukuku-I 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Anne babaların, öğretmen adayı öğrencilerin vb. çocukların sahip oldukları hakları bilmek, bu konudaki eksikleri gidermeye çalışmak, çocukları ve haklarını korumak için çaba göstermek, toplumumuzun bugünkü ve gelecekteki mutluluğu için çok gerekli olduğu bilgi ve becerisine sahip olmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuk hukuku ve çocuk haklarının önemini,çocuk haklarının tarihsel gelişimini, çocuk hakları sözleşmesinin tanıdığı hakları, hukuk ve çocuk kavramının ne olduğunu, çocuğun soybağı genel hükümlerinin ne olduğunu, çocuğun vesâyet altına alınması ile ilgili bilgileri, çocuğun kişisel temel haklarını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar
2 Tarihçe; Çocuk Hukukunun Konusu ve Özellikleri;
3 Çocuklukta Önemli Yaş Basamakları
4 Ülkenin Güncel Yaşam Gerçeğinde Çocuk Hakları
5 Çocuk Hukukunda Çocuk Yararının Önemi
6 Çocuğun Kendisiyle İlgili İşlerde Söz Sahibi Olma (Katılım) Hakkı
7 Kamu Hukukunda Çocuğun Korunması: Çocuğun Kötü Muameleye Karşı Korunması
8 Çocuğun Baştan Çıkma Tehlikesine Karşı Korunması
9 Çocuğun Baştan Çıkma Tehlikesine Karşı Korunması
10 Suçlanan Çocuğun Sanık ve Hükümlü Olarak Korunması
11 Medeni Hukukta Çocuğun Konumu: Çocuğun Hak ve Fiil Ehliyeti
12 Çocuğun Kişiliğinin Korunması
13 Çocuğun Hukuksal Kimlik (Statü) Özellikleri
14 Çocuğun Nişanlanması ve Evlenmesi
15 Çocukla Ana Babası Arasındaki İlişkiler; Sosyal Yardım ve Güvenlik, Eğitim ve İş Hukuku Açısından Çocuk
16 ARA SINAV
17 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
18 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
19 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
20 Lahey DÖH Sözleşmeleri
21 Lahey DÖH Sözleşmeleri
22 Lahey DÖH Sözleşmeleri
23 Türk Hukukunda çocuk haklarını koruma konusunda yetkili olan kişi, makam ve kurumlar
24 Türk Hukukunda çocuk haklarını koruma konusunda yetkili olan kişi, makam ve kurumlar
25 Türk Hukukunda çocuk haklarının korunmasına yönelik tedbirler, müeyyideler vd. mekanizmalar.
26 Türk Hukukunda çocuk haklarının korunmasına yönelik tedbirler, müeyyideler vd. mekanizmalar.
27 Sözlü Anlatım
28 Sözlü Anlatım
29 Sözlü Anlatım
30 Sözlü Anlatım
31 Sözlü Anlatım
32 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
107832 1171709 Çocuk hukuku ve çocuk haklarının önemi ve konusunu anlatır.
107833 1183440 Çocuk haklarının tarihsel gelişimini özetler.
107834 1196585 Çocuk hakları Sözleşmesi?nin çocuklara tanıdığı hakları açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.