Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK403 Milletlerarası Özel Hukuk 927001 4 7 7

Dersin Amacı

İşbu ders, öğrencilere Türk vatandaşlık hukuku ile yabancılar hukuku alanında temel bilgilerin verilmesini amaçlamaktadır. İşbu ders, öğrencilere milletlerarası özel hukukun esaslarını öğretmeyi ve bağlama kuralları ile milletlerarası usul kurallarında ortaya çıkan sorunları ele almayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Hande Ünsal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çelikel, Aysel/Erdem, B. Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, Beta Basım Yayın, 2017. Doğan, Vahit, Milletlerarası Özel Hukuk, Ankara, Seçkin, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk vatandaşlık hukuku dersi, Türk vatandaşlık hukukuna hâkim olan prensiplerin, Türk vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi halleri ile bu bağlamda ortaya çıkan sorunları incelemektedir. Yabancılar hukuku dersi ise yabancıların hukuki statüsü ve sahip oldukları hakları konusunda bilgiler vermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 30 4 120
8 Rehberli Problem Çözümü 7 2 14
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vatandaşlık kavramı Vatandaşlık kavramının kamu hukuku karakteri Vatandaşlık hukukunun önmeseleleri
2 Türk vatandaşlık hukukuna hakim genel prensipler
3 Türk vatandaşlığının kazanılması
4 Türk vatandaşlığının kaybı
5 Türk vatandaşlığının ispatı ve vatandaşlık ihtilafları Türk vatandaşlığının kazanılma ve kaybedilme anı
6 Yabancılar hukukuna giriş ve yabancı kavramı
7 Yabancılar hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi Yabancılar hukukunun kaynakları
8 Yabancılara tanınacak haklar konusunda kabul edilen esaslar
9 Ülkeye giriş ve ülkeden çıkış
10 Yabancıların ülkede ikamet ve seyahatleri Yabancıların kişi dokunulmazlığı
11 Uluslararası Koruma
12 Geçici koruma Yabancıların eğitim ve öğretim özgürlüğü
13 Yabancıların çalışma ve sosyal güvenlik hakları
14 Yabancıların mülkiyet ve miras hakları Yabancıların hak arama hürriyeti
15 Ara Sınav
16 Milletlerarası özel hukukun genel esasları
17 Metodolojik olarak kanunlar ihtilafı kurallarının işleyişi ve bu işleyiş esnasında ortaya çıkan sorunlar
18 Genel kanunlar ihtilafı kuralları Şahsın ve aile hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı kuralları
19 Miras hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı kuralları Borçlar hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı kuralları
20 Milletlerarası usul hukukuna giriş Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi
21 Milletlerarası derdestlik ve bekletici mesele
22 Milletlerarası tebligat
23 Yabancılık Unsuru Taşıyan Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerince İhtiyari Tedbir veya İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi
24 Yabancılık Unsuru Taşıyan Uyuşmazlıklarda Türk Mahkemelerince İhtiyari Tedbir veya İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi
25 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
26 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
27 Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
28 Milletlerarası Tahkim
29 Milletlerarası Tahkim
30 Final
31
32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116600 1194665 İşbu dersin sonunda öğrenciler Türk vatandaşlık hukukunun genel prensipleri ve yabancıların statülerini öğrenirler.
116601 1199556 İşbu dersin sonunda öğrenciler milletlerarası özel hukuk kurallarının niteliği ve türlerini öğrenirler.
116602 1207595 İşbu dersin sonunda öğrenciler MÖHUK’ta öngörülen bağlama kurallarını öğrenirler.
116603 1215361 İşbu dersin sonunda öğrenciler Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi öğrenirler.
116604 1195054 İşbu dersin sonunda öğrenciler Yabancı Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizini öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.