Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK405 Ticaret Hukuku (Deniz ve Sigorta) 927001 4 7 8

Dersin Amacı

Deniz Ticaret ve Sigorta Hukukuna ilişkin temel bilgi ve kavramların verilmesidir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Reyegan Kender, Prof. Dr. Ergon Çetingil, Deniz Ticareti Hukuku Prof. Dr. Tahir Çağa, Prof. Dr. Reyagan Kender, Deniz Ticareti Hukuku,1, 2 Prof. Dr. Reyegan Kender, Türkiye´de Hususi Sigorta Hukuku

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deniz Ticareti Kavramı, Gemi Kavramı ve Türleri, Deniz Hukuku Kisileri, Deniz Ticareti Sözlesmeleri, Denizde slenen Haksız Fiiller. Risk ve Sigorta Kavramları, Sigortanın Tasnifi, Özel Sigortaların Denetimi, Sigorta Sözlesmesi,Sigortalanabilir Menfaatler, Bazı Özel Sigorta Türleri (Mal Sigortası/Yangın Sigortası/Ziraî Sigorta/Tasıma Rizikolarına Karsı Sigorta/Hırsızlık Sigortası/Hayat ve Kaza Sigortaları)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 30 2 60
6 Uygulama/Pratik 8 3 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30
34 Okuma 25 2 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gemi Kavramı
2 Gemi Kavramı
3 Deniz Hukuku Kisileri
4 Deniz Hukuku Kisileri
5 Deniz Ticareti Sozlesmeleri
6 Deniz Ticareti Sozlesmeleri
7 Deniz Ticareti Sozlesmeleri
8 Musterek ve Hususi Avarya
9 Musterek ve Hususi Avarya
10 Çatma
11 Çatma
12 Denizde Kurtarma ve Yardım
13 Denizde Kurtarma ve Yardım
14 Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları/Zamanaşımı
15 Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları/Zamanaşımı
16 Sigorta Akdinin Genel Özellikleri
17 Sigorta Akdinin Genel Özellikleri
18 Sigorta Ettiren Kavramı
19 Sigorta Ettiren Kavramı
20 Riziko Kavramı, Nitelik ve Özellikleri
21 Riziko Kavramı, Nitelik ve Özellikleri
22 Sigorta Bedeli, prim Kavramı ve Özellikleri
23 Sigorta Bedeli, prim Kavramı ve Özellikleri
24 Sigorta Akdinin Kuruluşu, Yürürlüğe Girmesi, Değiştirilmesi
25 Sigorta Akdinin Kuruluşu, Yürürlüğe Girmesi, Değiştirilmesi
26 Sigorta Akdinin Hükümleri
27 Sigorta Akdinin Hükümleri
28 Sigorta Akdinin Hükümleri
29 Sigorta Akdinin Sona Ermesi
30 Sigorta Akdinin Sona Ermesi
31 Halefiyet
32 Halefiyet

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116573 1175182 Gemiyi tanımlar. Geminin hüviyetini belirtir. Gemi sicilini inceler.
116574 1186435 Donatanın sorumluluğunu ve sorumluluğun sınırlandırılma sistemlerini tetkik eder
116575 1191085 Çatma, kurtarma yardım ve müşterek avaryayı örnekler vererek analiz eder.
116576 1194272 Sigorta sözleşmesini tanımlar. Sigorta sözleşmesinin unsurlarını belirtir.
116577 1175738 Risk ve menfaat kavramlarını değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.