Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK415 İslam Hukuku 927001 4 7 2

Dersin Amacı

Cumhuriyet dönemi hukuk devriminden önce, 1000 yıl süre ile Türk hukuk sisteminin temelini oluşturan İslam hukukunu hukuk fakültesi öğrencilerine tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Ali TÜRKMEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KARAMAN Hayrettin, Anahatlarıyla İslam Hukuku (3 cilt), Ensar yayınları, İstanbul 2011. EKİNCİ, Ekrem Buğra, İslam Hukuku, Arı Sanat yayınları, İstanbul 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam hukukunun doğuşu-kaynakları-Kur'an-Sünnet-İcma-Kıyas-İslam hukukunun gelişim aşamaları-İslam Kamu Hukuku, İslam Ceza Hukuku-Aile Hukuku-Usul Hukuku-Borçlar ve eşya hukuku-Ticaret hukuku.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam Hukukunun Doğuşu.
2 İslam hukukunun özellikleri.
3 Şeriat ve Fıkıh.
4 İslam hukukunun eski hukuk sistemleri ile ilişkisi.
5 İslam hukukunun kaynaklarına giriş.
6 Asli kaynaklar: Kur'an.
7 Asli kaynaklar: Kur'an.
8 Asli Kaynaklar: Sünnet.
9 Asli Kaynaklar: Sünnet.
10 Asli kaynaklar: İcma
11 Asli kaynaklar: Kıyas.
12 İkincil Kaynaklar.
13 Sahabe Fetvası.
14 İstihsan.
15 Örf ve Adet.
16 Maslahat.
17 Zaruret.
18 Diğer Kaynaklar.
19 İslam’da devlet Yönetimi.
20 İslam’da devlet Yönetimi.
21 İslam’da devlet Yönetimi.
22 İslam Hukukunun Dönemleri
23 İslam Hukukunun Dönemleri
24 İslam Hukukunun Dönemleri
25 İçtihat Kavramı.
26 İçtihat Kavramı.
27 Fetva.
28 Fetva.
29 İslam Aile hukukunun temel esasları.
30 İslam Miras hukukunun temel esasları.
31 İslam Ceza Hukuku.
32 İslam Arazi Hukuku.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
112871 1193450 İslam hukukunun doğuşunu, kökenini bilir.
112872 1199469 İslam hukukunun kaynaklarını bilir.
112873 1176442 İslam hukuku ile diğer eski veya modern hukuk sistemleri arasında karşılaştırma yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.