Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK429 Hukuki Yazışma Teknikleri ve Kalem Mevzuatı 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, hukuki yazışma teknikleri hakkında beceri kazandırmaktır.Tüm adli birimlerde yer alan kalem memurlarının görevleri ve kalem mevzuatı hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Meray KATAR KARAKAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Örnek adli metinler

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hakan KOÇ, Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Yazışma Teknikleri, 2. Bs., Seçkin, Ankara, 2007, kalem mevzuatı , uzman kariyer yayınları ders notu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazışma ilkeleri, resmi yazılar, hukuk mahkemesi yazışmaları, ceza mahkemesi yazışmaları, icra mahkemesi yazışmaları, idare mahkemesi yazışmaları.Kalem mevzuatı ve kalem memurlarının kalemdeki görevleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 32 1 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukuk dili Kalem mevzuatı-1 ci hafta.docx
2 kanunların dili Kalem mevzuatı-2 ci hafta.docx
3 kanuni metinlerin hazırlanmasında uyulacak kurallar Kalem mevzuatı-3 cü hafta.docx
4 Yazışmalarda Anlatım ve Dilbilgisi Kalem mevzuatı-4 cü hafta.docx
5 Adli yazı dili Kalem mevzuatı-5 ci hafta.docx
6 Resmi Yazı Kavramı- I , Kalem mevzuatı-6 cı hafta.docx
7 Belgenin özellikleri Kalem mevzuatı-7 ci hafta.docx
8 Elektronik ortamda yapılacak resmi yazışmalar Kalem mevzuatı-8 ci hafta.docx
9 Adli yazışma ve uyap sistemi Kalem mevzuatı-9 cu hafta.docx
10 Genel olarak türk yargı sistemi Kalem mevzuatı-10 cu hafta.docx
11 Genel olarak mahkemeler Kalem mevzuatı-11 ci hafta.docx
12 Adalet komisyonu Kalem mevzuatı-12 ci hafta.docx
13 Kalem sisteminin yargı örgütündeki yeri ve özellikleri Kalem mevzuatı-13 cü hafta.docx
14 hukuk mahkemelerinde yazı işleri personeli ve görevleri Kalem mevzuatı-14 cü hafta.docx
15 idari yargı yazı işleri personel ve görevleri Kalem mevzuatı-15 ci hafta.docx
16 ara sınav
17 Bölge adliye mahkemeleri yazı işleri personeli görevleri Kalem mevzuatı-17 ci hafta.docx
18 Bölge idare mahkemesi yazı işleri personelinin görevleri Kalem mevzuatı-18 ci hafta.docx
19 Memurların hukuki sorumluluğu Kalem mevzuatı-19 cu hafta.docx
20 Yazı işleri personelinin denetimi Kalem mevzuatı-20 ci hafta.docx
21 Adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri görev ve yetki Kalem mevzuatı-21 ci hafta.docx
22 Adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri ön büro, tutanaklar Kalem mevzuatı-22 ci hafta.docx
23 Adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri tutulması gereken kayıtlar Kalem mevzuatı-23 cü hafta.docx
24 Hukuk yargılamasında alınacak harçlar Kalem mevzuatı-24 cü hafta.docx
25 ceza yargılamasında yazı işleri ve uygulama usulleri Kalem mevzuatı-25 ci hafta.docx
26 Adli yargı cumhuriyet başsavcılığında tutulması gerekli kayıtlar Kalem mevzuatı-26 cı hafta.docx
27 Adli yargı cumhuriyet başsavcılığında tutulması gerekli kartonlar Kalem mevzuatı-27 ci hafta.docx
28 İdari yargı ilk derece mahkemesinde tutulması gereken kayıtlar ve kartonlar Kalem mevzuatı-28 ci hafta.docx
29 İcra iflas daireleri ve icra mahkemeleri tutulması gereken kayıt ve kartonlar Kalem mevzuatı-29 cu hafta.docx
30 Bölge adliye mahkemesi, ceza dairelerinde tutulması gereken kayıtlar Kalem mevzuatı-30 cu hafta.docx
31 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1220731 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır: -Resmi yazışma tekniklerini bilir. -
2 1220733 Hukuk mahkemelerinde kullanılan belgeleri oluşturur. -
3 1220769 İdare mahkemelerinde kullanılan belgeleri oluşturur.
4 1220788 Ceza mahkemelerinde kullanılan belgeleri oluşturur. -
5 1220796 Tüm adli birimlerde kalem mevzuatı hakkında bilgi sahibi olunur.
6 1285395 Tüm adli birimlerde yer alan kalem memur ve elemanlarının kalemde yapacakları işler hakkında bilgi sahibi olunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.