Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK419 Deniz Hukuku 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Deniz alanlarının hukuki rejimini uluslararası deniz hukukunun asli kaynaklarını oluşturan 1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirmek ve bu değerlendirme yapılırken, Türkiye'nin ilgili konulara ilişkin durumunu Türk deniz hukuku mevzuatı ile birlikte incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Sezai ÇAĞLAYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Selami KURAN, Uluslararası Deniz Hukuku, Beta Yayıncılık, 5. Baskı, 2016

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitişik Bölgenin Hukuki Rejimi, Arkeolojik Bitişik Bölge, Türk Hukukunda Durum 1. Hafta Deniz Hukukuna Giriş.docx
2 Bitişik Bölgenin Hukuki Rejimi, Arkeolojik Bitişik Bölge, Türk Hukukunda Durum Ders içeriği.docx
3 Bitişik Bölgenin Hukuki Rejimi, Arkeolojik Bitişik Bölge, Türk Hukukunda Durum Ders içeriği.docx
4 Kıta Sahanığı Kavramı, Tarihi Gelişimi, Hukuki Rejimi Ders içeriği.docx
5 Kıta Sahanığı Kavramı, Tarihi Gelişimi, Hukuki Rejimi Ders içeriği.docx
6 Kıta Sahanığı Kavramı, Tarihi Gelişimi, Hukuki Rejimi Ders içeriği.docx
7 Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması Ders içeriği.docx
8 Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması Ders içeriği.docx
9 Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması Ders içeriği.docx
10 Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı Ders içeriği.docx
11 Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı Ders içeriği.docx
12 Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı Ders içeriği.docx
13 Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı, Hukuki Rejimi Ders içeriği.docx
14 Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı, Hukuki Rejimi Ders içeriği.docx
15 Ara Sınav
16 Münhasır Ekonomik Bölgenin Sınırlandırılması Ders içeriği.docx
17 Münhasır Ekonomik Bölgenin Sınırlandırılması Ders içeriği.docx
18 Münhasır Ekonomik Bölgenin Sınırlandırılması Ders içeriği.docx
19 Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi Ders içeriği.docx
20 Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi Ders içeriği.docx
21 Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi Ders içeriği.docx
22 Açık Deniz Kavramı, Açık Denizin Hukuki Rejimi, Açık Deniz Özgürlükleri Ders içeriği.docx
23 Açık Deniz Kavramı, Açık Denizin Hukuki Rejimi, Açık Deniz Özgürlükleri Ders içeriği.docx
24 Açık Deniz Kavramı, Açık Denizin Hukuki Rejimi, Açık Deniz Özgürlükleri Ders içeriği.docx
25 Açık Denizdeki Gemilerin Hukuki Statüsü Ders içeriği.docx
26 Açık Denizdeki Gemilerin Hukuki Statüsü Ders içeriği.docx
27 Açık Denizde Bayrak Devleti Kuralının İstisnaları Ders içeriği.docx
28 Uluslararası Deniz Yatağı Kavramı ve Hukuki Rejimi Ders içeriği.docx
29 Uluslararası Deniz Yatağı Kavramı ve Hukuki Rejimi Ders içeriği.docx
30 Yılsonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116628 1423066 Deniz Çevresinin Korunmasına İlişkin Mevzuatı Değerlendirir
116629 1427986 Açık Denizdeki Gemilerin Hukuki Statüsü Ve Bayrak Devleti Kuralının İstisnalarını Ana Hatları ile Gösterir
116630 1429185 Münhasır Ekonomik Bölgeye İlişkin Ana Hatları Analiz Eder
116631 1434827 Kıta Sahanlığı Kavramını ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığını Özetler
116632 1440587 Bitişik Bölge Kavramının Tarihi Gelişimini Tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78003 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 78004 Uygulamaya katkı sağlar.
3 78005 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 71941 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 71942 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 71933 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 71935 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 78006 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 78007 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 78008 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 71937 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 71938 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 71939 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 71934 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 71936 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 78009 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 78011 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 71940 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 78013 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 78010 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 78012 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
116628 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
116629 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
116630 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
116631 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
116632 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek