Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK419 Deniz Hukuku 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Deniz alanlarının hukuki rejimini uluslararası deniz hukukunun asli kaynaklarını oluşturan 1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirmek ve bu değerlendirme yapılırken, Türkiye'nin ilgili konulara ilişkin durumunu Türk deniz hukuku mevzuatı ile birlikte incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Sezai ÇAĞLAYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Selami KURAN, Uluslararası Deniz Hukuku, Beta Yayıncılık, 5. Baskı, 2016

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası düzenlemeler karşısında Türk deniz hukukunu ulusal mevzuatı ile birlikte incelemektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitişik Bölgenin Hukuki Rejimi, Arkeolojik Bitişik Bölge, Türk Hukukunda Durum 1. Hafta Deniz Hukukuna Giriş.docx
2 Bitişik Bölgenin Hukuki Rejimi, Arkeolojik Bitişik Bölge, Türk Hukukunda Durum
3 Bitişik Bölgenin Hukuki Rejimi, Arkeolojik Bitişik Bölge, Türk Hukukunda Durum
4 Kıta Sahanığı Kavramı, Tarihi Gelişimi, Hukuki Rejimi
5 Kıta Sahanığı Kavramı, Tarihi Gelişimi, Hukuki Rejimi
6 Kıta Sahanığı Kavramı, Tarihi Gelişimi, Hukuki Rejimi
7 Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması
8 Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması
9 Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması
10 Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı
11 Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı
12 Ege Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı
13 Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı, Hukuki Rejimi
14 Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı, Hukuki Rejimi
15 Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı, Hukuki Rejimi
16 Münhasır Ekonomik Bölgenin Sınırlandırılması
17 Münhasır Ekonomik Bölgenin Sınırlandırılması
18 Münhasır Ekonomik Bölgenin Sınırlandırılması
19 Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi
20 Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi
21 Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi
22 Açık Deniz Kavramı, Açık Denizin Hukuki Rejimi, Açık Deniz Özgürlükleri
23 Açık Deniz Kavramı, Açık Denizin Hukuki Rejimi, Açık Deniz Özgürlükleri
24 Açık Deniz Kavramı, Açık Denizin Hukuki Rejimi, Açık Deniz Özgürlükleri
25 Açık Denizdeki Gemilerin Hukuki Statüsü
26 Açık Denizdeki Gemilerin Hukuki Statüsü
27 Açık Denizde Bayrak Devleti Kuralının İstisnaları
28 Uluslararası Deniz Yatağı Kavramı ve Hukuki Rejimi
29 Uluslararası Deniz Yatağı Kavramı ve Hukuki Rejimi
30 1982 BM Deniz Hukuku Söz.'de Deniz Çevresinin Korunması; Konuyla İlgili Türk Mevzuatı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116628 1196338 Deniz Çevresinin Korunmasına İlişkin Mevzuatı Değerlendirir
116629 1201570 Açık Denizdeki Gemilerin Hukuki Statüsü Ve Bayrak Devleti Kuralının İstisnalarını Ana Hatları ile Gösterir
116630 1202818 Münhasır Ekonomik Bölgeye İlişkin Ana Hatları Analiz Eder
116631 1208819 Kıta Sahanlığı Kavramını ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığını Özetler
116632 1214961 Bitişik Bölge Kavramının Tarihi Gelişimini Tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Öğrenme Çıktısı
116628 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
116629 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
116630 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
116631 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
116632 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek