Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK423 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Avukatlık ve Noterlik Hukuku hakkında temel kavramların kavratılması,mesleklerin tanıtımı

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Gülden ÇINARLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Av. Süleyman Çetin - Dr. Öğr. Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noter Hukuku, 2. Baskı, Ankara: Seçkin, 2019.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Avukatlık ve noterlik kanunu,mesleğe giriş koşulları,mesleği uygulama ve devam ettirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hak ve Adalet Kavramları 1. Hafta.docx
2 Avukatlık Mesleğinin Tarihçesi 2. Hafta.docx
3 Avukatlık Mesleğinin Serbest Meslek ve Bağımsızlık Nitelikleri 3. Hafta.docx
4 Avukatlık Mesleğinin Kamu Hizmeti ve Tekel Nitelikleri 4. Hafta.docx
5 Avukatlık Mesleğine Kabulün Olumlu Koşulları 5. Hafta.docx
6 Avukatlık Mesleğine Kabulün Olumsuz Koşulları 6. Hafta.docx
7 Genel Olarak Avukatlık Sözleşmesi 7. Hafta.docx
8 Avukatlık Sözleşmesinin Özellikleri 8. Hafta.docx
9 Avukatın Mesleki Çalışmalar Yönünden Hakları 9. Hafta.docx
10 Avukatın Müvekkili ile İlişkileri Yönünden Hakları 10. Hafta.docx
11 Avukatın Meslek Kuruluşları Yönünden Hakları ve Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandıklarına Girme Hakkı 11. Hafta.docx
12 Avukatın Mesleki Faaliyetlerinden Kaynaklanan Yükümlülükleri 12. Hafta.docx
13 Avukatın Müvekkiline ve Meslektaşlarına Karşı Yükümlülükleri 13. Hafta.docx
14 Avukatın Meslek Birliklerine ve Diğer Kurumlara Karşı Yükümlülükleri 14. Hafta.docx
15 Avukatın Hukuksal ve Cezai Sorumluluğu 15. Hafta.docx
16 Avukatın Disiplin Sorumluluğu 16. Hafta.docx
17 Barolar 17. Hafta.docx
18 Türkiye Barolar Birliği 18. Hafta.docx
19 Noterlik Kavramı 19. Hafta.docx
20 Noterlik Hukuku 20. Hafta.docx
21 Noterliklerin Kurulması 21. Hafta.docx
22 Noterliklerin Yetki Çevresi 22. Hafta.docx
23 Noterliklerin ve Noterlerin Sınıflandırılması 23. Hafta.docx
24 Noterlik Mesleğine Giriş 24. Hafta.docx
25 Noterlik Mesleğinin Sona Ermesi 25. Hafta.docx
26 Noterlerin Ücret Hakkı 26. Hafta.docx
27 Noterlerin İzin Hakkı 27. Hafta.docx
28 Noterlerin Yükümlülükleri (1) 28. Hafta.docx
29 Noterlerin Yükümlülükleri (2) 29. Hafta.docx
30 Noter İşlem Türleri 30. Hafta.docx
31 Noter İşlemlerine İlişkin Hükümler 31. Hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1208131 Avukatlık mesleği yapabilme şartlarını kavratır.
2 1211175 Avukatlıkla diğer mesleklerin ilişkilerini kavratır.
3 1185642 Noterlik mesleğini kavratır.
4 1187660 Avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan işleri kavratır.
5 1192342 Noterlerin görevlerini kavratır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.