Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK437 Toprak Hukuku 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Devletlerin sınırlarındaki toprakların mülkiyeti ve kullanılmasıyla ilgilenen toprak hukukunun diğer hukuk dalları bağlantılı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fikret EREN, Veysel BAŞPINAR, Toprak Hukuku

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toprak hukuku dersinde, toprak hukukunun tanımı, düzenleme Alanı, konusu ve önemi, Türk toprak hukukunun tarihi gelişim ve tarım Reformu konuları incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 30 1 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak hukukunun tanımı
2 Toprak hukukunun niteliği
3 Toprak hukukunun niteliği
4 Toprak hukukunun düzenleme alanı
5 Toprak hukukunun düzenleme alanı
6 Toprak hukukunun tarihi gelişimi
7 Toprak hukukunun tarihi gelişimi
8 Selçuklularda toprak sistemi
9 Selçuklularda toprak sistemi
10 Osmanlıda toprak sistemi
11 Osmanlıda toprak sistemi
12 Osmanlıda toprak sistemi
13 Osmanlıda toprak sisteminin bozulması
14 Osmanlıda toprak sisteminin bozulması
15 Cumhuriyet dönemi toprak sistemi
16 Cumhuriyet dönemi toprak sistemi
17 Vize
18 Toprak reformu ve Türkiye'de toprak reformu girişimleri
19 Tarım reformunun uygulama alanı
20 Tarım reformunun uygulama alanı
21 Tarım Reformu Kanunu
22 Tarım Reformu Kanunu
23 Tarımsal miras hukuku
24 Tarımsal miras hukuku
25 Miras Hukuku Sistemleri
26 Miras Hukuku Sistemleri
27 Tarımsal Kira Sözleşmesi
28 Tarımsal Kira Sözleşmesi
29 Tapu Sicili ve Toprak Kadastrosu
30 Tapu Sicili ve Toprak Kadastrosu
31 Pratik Çalışma
32 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
116658 1179208 Toprak hukukunun tanımının öğrenilmesi
116659 1184757 Toprak hukukunun konusu ve öneminin öğrenilmesi
116660 1188189 Türk toprak hukukunun tarihi gelişim ve tarım Reformunun öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.