Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT108 Genel Mikrobiyoloji 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Doğada, besinlerimizde bulunan mikroorganizmaların tanımı, yapısı, oluşturdukları zararlar, faydaları, ekosistemdeki yeri,birbirlerinden temel farklılıkları laboratuarda incelenme teknikleri, mikrobiyolojide kullanıla alet ve ekipmanların kullanımının öğrencilere öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr. Berna Tunalı

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Microbial Diversity, Microbial Application, Genel MikrobiyolojiUygulama Teknikleri, Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 55 1
4 Quiz 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
7 Laboratuvar 1 10 1
8 Rehberli Problem Çözümü 1 5 1
48 Sözlü Sınav 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 3 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 2 3 6
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
17 Alan Çalışması 1 3 3
24 Seminer 1 5 5
54 Ev Ödevi 9 5 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyolojinin tanımı ve konusu, tarihçesi, organizmaların biyokimyasal yapısı,
2 Organizmaların biyokimyasal yapısı devamı: moleküllerin yapısı, karbonhidratlar, proteinler, aminoasitler,nükleoproteinler ve nükleik asitler, enzimler, Bir mikrobiyoloji laboratuarında uyulması gereken kurallar,
3 Mikroorganizmaların sınıflandırılması: Prokaryotlar ve eukaryotlar arasındaki farklar, Mikrobiyolojide kullanılacak, mikroskop, stereo-mikroskop, otoklav, inkübatör, laminar kabin, hassas terazi, sterilizatör, santrifüj, thermal cycler, elektroforez gibi aletlerin tanımı ve kullanılma prensipleri,Mikroskobun parçalarının tanıtımı
4 Eukaryot mikroorganizmaların sınıflandırılması, genel özellikleri,fayda ve zararları, hücre yapıları, besin ve çevre istekleri,
5 Eukaryot mikroorganizmalar için besi ortamı hazırlanması,sterilizasyon, besi ortamlarında mikroorganizmaların geliştirilmesi,besiyeri çeşitleri, mikroskobik olarak tanılamalarında ele alınması gereken kriterler,
6 Eukaryot mikroorganizmalarda temel yapılar ve konidi, konidiofor ve hif çapı gibi kısımlarının ölçümleri, spor sayımı, belli spor konsantrasyonlarının hazırlanması, patojenite denemelerinin yapılması teknikleri,
7 Topraktan, bitki köklerinden, gövdeden, yaprak, başak, meyve ve yumrulardan fungusların izolasyon metotları ve uygulamaları.
8 Bakterilerin morfolojik özellikleri
9 Bakterilerin üreme özellikleri ve besi yerleri
10 Bakteriyolojik tanı yöntemleri
11 Bakterilerin izolasyonu ve inokulasyon yöntemleri
12 Virüs morfolojisi
13 Antijen, Antikorlar ve özellikleri
14 Serolojik ve immunolojik tanı yöntemleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
11320 1138587 Mikroorganizmaların tanımı ve birbirlerinden farkını anlayabilmek,biyokimyasal yapılarını kavrayabilmek, mikroorganizmalar ile çalışmaların temel prensiplerini kavramak ve doğada hastalık etmenlerini ayırt edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.