Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS201 Kültürteknik 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Kültürteknik kapsamında yer üstü ve yer altı su kaynaklarının geliştirilmesi, kırsal alanlarda yaşayan halkın gereksinimlerine cevap verebilme, kırsal yerleşim alanlarında sosyal tesislerin, konut ve hayvan barınaklarının, seraların planlanması,bu alanla ilgili mevcut sorunların ortaya konulması ve teknik sorunların araştırılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Hakan ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

APAN, M., DEMİR, Y., ÖZTÜRK, T., KARA, T., 2005. KÜLTÜRTEKNİK. OMÜ, Zİraat Fakültesi, Ders Kitabı No:12. YAĞANOĞLU, A.V., OKUROĞLU, M., ŞAHİN, Ü., 2001. KÜLTÜRTEKNİK ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER, Atatürk Ünv. Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:213

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; kırsal yerleşmeler, tarımsal yapılarda çevre kontrolü, konut planlaması, hayvan barınakları, koruma ve depolama yapıları, seralar, hidrolik, su kaynaklarının geliştirilmesi, toprak su bitki ilişkileri, sulama programlama, sulama yöntemleri, tarımsal drenaj, sulama sularının niteliği konularını içeren kültürteknik bilimi hakkında bilgilerden oluşur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 3 30 1
48 Sözlü Sınav 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 8 8
4 Quiz 2 8 16
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 2 4 8
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kırsal yerleşmeler ve işletmelerde işletme merkezinın (avlusunun ) planması Tarım işletmelerinde konutların planlanması.ppt
2 Tarımsal yapılarda çevre koşullarına ilişkin temel kavramlar Tarım işletmelerinde konutların planlanması.ppt
3 Tarımsal işletmelerde konutların planlanması ısı iletimi1.ppt
4 Hayvan barınaklarının planlanması Ahırların Planlanması.ppt
5 Koruma ve Depolama yapılarının planlanması Tarimsal_Yapilar_Koruma_Depolama.ppt
6 Bitkisel üretim Yapıları (sera) planlanması seraların planlanması.ppt
7 Tarımsal Hidrolik Hidrolik.pptx
8 Ara Sınav
9 Tarımsal üretimde sulamanın önemi ve Türkiyede su kaynaklarının Geliştirilmesine ilişkin sorunlar tarımsal üretimde sulamanın önemi.pptx
10 Tarımsal üretimde sulamanın önemi ve Türkiyede su kaynaklarının Geliştirilmesine ilişkin sorunlar tarımsal üretimde sulamanın önemi.pptx
11 Toprak bitki su ilişkileri Sulama_suyu_ihtiyaci.ppt
12 Bitki su tüketimi, Sulama programı ve Sulama şebekelerinin planlanması Sulama_suyu_ihtiyaci.ppt
13 Sulama Yöntemleri YuzeySulamaYontemleri.ppt
14 Sulamada kullanılan suların niteliği 1.ppt
15 Tarımsal Drenaj ve Sorunlu topraklar 1.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1391268 Sulama ve drenaj hakkında temel bilgileri öğrenir.
2 1356739 Hayvan barınaklarının planlanması ile ilgili bilgileri alır.
3 1453759 Toprakta suyun hareketi ve sulama açısından toprakda önemli olan parametreleri öğrenir .
4 1369768 Bitkisel üretim yapılarının planlanması hakkında bilgi sahibi olur
5 1363274 Tarımsal drenajın önemi hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71631 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 76145 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 76146 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 76147 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 76148 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 76149 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 76150 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 5
2 4 3 5 4 5 4 5
3 4 5 4 4 5 4 5
4 4 5 4 5 4 4 4
5 5 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek