Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TMB201 Tarım Makinaları 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal mekanizasyon sistemini anlayabilmesi, tarımda enerji kaynaklarını tanımasını, traktörler ile tarım alet ve makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullanım özelliklerini kavramasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Duran

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Keskin, Rahmi ve Erdoğan, Doğan, 1992. Tarımsal Mekanizasyon. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. No: 359, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarımsal Mekanizasyonun Tanımı, Tarihsel Gelişimi, Yararları; Türkiye’de Tarımsal Mekanizasyon (Tarımsal Yapı, Tarihsel Gelişimi ve Düzeyi, Türkiye Tarımında Mekanizasyonu Geciktiren Önemli Etkenler); Tarımsal Üretimde Mekanizasyon Sistemi; Tarımda Kullanılan Enerji Kaynakları, Tarım Traktörleri (Genel Özellikleri), Tarım Alet ve Makinaları; Toprak İşleme Alet ve Makinaları, Ekim, Dikim Makinaları, Gübre Dağıtma Makinaları, Sulama Mekanizasyonu, Bitki Koruma Makinaları, Hasat-Harman Makinaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş 1. HAFTA Giriş.pdf
2 Tarım traktörleri 2. HAFTA Tarım Traktörleri.pdf
3 Tarım traktörleri 3. HAFTA Tarım Traktörleri.pdf
4 Toprak işleme alet ve makineleri 4. HAFTA Toprak işleme Alet ve Makineleri.pdf
5 Toprak işleme alet ve makineleri 5. HAFTA Toprak İşleme Alet ve Makineleri.pdf
6 Ekim makineleri 6. HAFTA Ekim Makineleri.pdf
7 Ekim makineleri 7. HAFTA Ekim Makineleri.pdf
8 Ara sınav 8. HAFTA Ara Sınav.pdf
9 Gübreleme makineleri 9. HAFTA Gübreleme Makineleri.pdf
10 Sulama makkineleri 10. HAFTA Sulama Makineleri.pdf
11 Bitki koruma makineleri 11. HAFTA Bitki Koruma Makineleri.pdf
12 Bitki koruma makineleri 12. HAFTA Bitki Koruma Makineleri.pdf
13 Hasat ve harman makineleri 13. HAFTA Hasat Harman Makineleri.pdf
14 Hasat-harman makineleri 14. HAFTA Hasat Harman Makineleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230717 Tarımsal mekanizasyonun tanımı, tarihsel gelişimi, yararları, Türkiye’de tarımsal mekanizasyon düzeyi bilgilerini kavrayabilme.
2 1230719 Tarım alet ve makinalarının genel olarak konstrüktif ve kullanım özelliklerini öğrenir.
3 1230720 Tarım traktörleri (genel özellikleri)’ni öğrenir
4 1230718 Tarımda enerji kaynakları ve kullanımı ile ilgili temel bilgileri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3
2 3 3 4 3 3
3 3 3 4 3 3
4 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek