Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB201 Zootekni 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Ziraat Fakültesi öğrencilerine entansif yetiştiriciliği yapılan çiftlik hayvanlarını tanıtmak, dünyada hayvansal gıdalara olan talep ve önemi ve bu hayvanların yetiştiriciliği ve yönetimi konularında bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ertuğrul, M., Hayvan Yetiştirme, Baran Ofset, Ankara. Editör Mehmet Ertuğrul 2. Güler, A., Bal Arısı, OMÜ Ziraat Fakültesi Ders Kitabı NO:55

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvansal üretimin önemi, dünyada ve Türkiye'de hayvansal üretim, çiftlik hayvanlarında üreme, sığır, koyun, tavuk ve arı yetiştiriciliği, besleme, ıslah ve sürü yönetimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 30 1
6 Uygulama/Pratik 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 13 4 52
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zootekni biliminde temel kavramlar, dünya ülkelerinde hayvancılık faaliyetlerinin genel yapıları 1.HAFTA.docx
2 Türkiyede hayvansal üretimin yapısal durumu, hayvancılık politikaları, hayvan varlığı, sorunları, çözüm önerileri 2.HAFTA.docx
3 Üreme, üreme anatomisi, evcil hayvanların fizyolojik üreme süreçleri ve yapıları 3.HAFTA.docx
4 Hayvan ıslahı, genel tanımlar; ırk, tür, ekotip, genotip, fenotip, kalıtım derecesi 4.HAFTA.docx
5 Yetiştirme metotları, seleksiyon ıslahı ve yöntemleri, melezleme yöntemleri 5.HAFTA.docx
6 Süt sığırcılığı hakkında temel bilgiler 6.HAFTA.docx
7 Süt sığırcılığında sürü yönetimi (kızgınlık, aşım, gebelik, doğum, sağım, buzağı büyütme) 7.HAFTA.docx
8 Sığır besiciliği ve genel yetiştirme yöntemleri 8.HAFTA.docx
9 Koyun yetiştiriciliği ve temel bilgiler 9.HAFTA.docx
10 Ara sınav 10.HAFTA.docx
11 Keçi yetiştiriciliği ve temel bilgiler 11.HAFTA.docx
12 Tavuk yetiştiriciliği ve ve yumurta tavukçuluğu hakkında temel bilgiler 12.HAFTA.docx
13 Et tavuğu ve yetiştirme yöntemleri hakkında temel bilgiler 13.HAFTA.docx
14 Bal arısı önemi, polinasyon, yetiştiriciliği, ürün üretimi, ürün işlenmesi ve muhafazası ile ilgili temel bilgiler 14.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198022 Yetiştiriciliği yapılan türleri bilir ve bilgiye sahiptir
2 1198150 Sürü yönetimini bilir
3 1199044 Zootekni alanı ile ilgili konularda bilgiyi paylaşır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.