Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT203 Araştırma ve Deneme Metotları 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bağımsız bir denemenin kurulması, yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilip yorumlanması becerisinin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Hasan ÖNDER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Araştırma ve Deneme metotları ders kitabı (Yüksel Bek)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma ve deneme metotları, Varyans analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 50 50
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deneme planlama ve istatistik analizlerin amacı, iyi bir denemenin özellikleri, deneme tekniğinin seçimi
2 Varyans Analizi, varyans homojenlik testleri
3 Tesadüf parselleri deneme planı, Çoklu karşılaştırma testleri
4 Tesadüf blokları deneme deseni
5 Latin kare deneme deseni
6 Faktöriyel denemeler -I
7 Faktöriyel denemeler -II
8 Tekrar
9 İç-İçe sınıflanmış deneme planları - I
10 Vize
11 İç-İçe sınıflanmış deneme planları - II
12 Bölünmüş parseller deneme planı
13 Bölünen bölünmüş parseller deneme planı - I
14 Bölünen bölünmüş parseller deneme planı - II

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
26021 1214137 Bağımsız bir deneme planlayıp kurabilir
26023 1182367 Analiz sonuçlarını yorumlayarak öneriler üretebilir
27728 1205430 Denemeden elde ettiği verileri değerlendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.