Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB201 Genel Meyvecilik 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Meyveciliğin ülke ekonomisindeki yeri, meyve türlerinin sınıflandırılması, ekolojik istekleri, biyolojik ve fizyolojik özellikleri, meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu, çiçeklenme ve döllenme biyolojileri, çoğaltma ve fidan üretimi, meyve bahçesi tesisi, teknik ve kültürel uygulamalar, meyve pomolojisi ve önemli meyve çeşitleri, budama, derim, muhafaza ve pazarlamanın öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ümit SERDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Meyvecilik (Meyve Yetiştiriciliğinin Esasları), 2012, Editörler, gerçekçioğlu, R.; Bilgener, S. ve Soylu, A., Nobel Yayınevi, 486 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Meyveciliğin sınıflandırılması, ekonomisi, Türkiye’ de yetiştirilen meyve türleri ve çeşit zenginliği, ekolojik istekleri, meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu, tomurcuk ve dal yapıları, döllenme biyolojisi, partenokarpi, apomiksis, çiçek ve meyve dökümleri, seyreltme, periyodisite, meyve tohumlarında ve tomurcuklarda dinlenme, büyümeyi düzenleyici maddeler, çoğaltma ve meyve fidanı yetiştirilmesi, bahçe tesisi, yıllık bakım işleri, çeşitli teknik ve kültürel uygulamalar, meyve ağaçlarının beslenmesi, köklerin fonksiyonları ve su dengesi, karbon asimilasyonu, budama ve terbiye sistemleri, derim, ürünlerin standardizasyonu, ambalajlanması, muhafaza ve pazarlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 7 2 14
7 Laboratuvar 5 2 10
12 Takım/Grup Çalışması 4 3 12
15 Gösterme 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meyvecilik kültürünün tarihçesi, meyveciliğin ülke ekonomisi açısından önemi, Dünya’ da ve Türkiye’ de yetiştirilen meyve türleri ve çeşit zenginliği. Ders_1_GENEL MEYVECİLİK GİRİŞ DERSİ.ppt.pdf
2 Meyveciliğin ekolojik istekleri: sıcaklık, toprak, nem, ışık, sis, dolu, kırağı ve rüzgarların önemi. Meyvecilik açısından donlar ve önleme yolları. Ders_2_ EKOLOJİ-İKLİM-YER-YÖNEY.ppt.pdf
3 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu, fizyolojik ve morfolojik ayrım safhaları, çiçek tomurcuğu oluşumu üzerine etkili olan faktörler. Ders_3_ Çiçek tomurcuğu oluşumu.pdf
4 Meyve türlerinde çiçek, tomurcuk ve dal yapıları, tozlanma, döllenme ve meyve tutumu, eşeysel uyuşmazlık, kısırlıklar,partenokarpi, apomiksis. Ders_4_Meyecilikte çiçek tipleri partenokarpi.pdf
5 Meyve türlerinde çiçek ve meyve dökümleri,seyreltme, periyodizite. Ders_5_ Meyve türlerinde çiçek ve meyve dökümleri, seyreltme, periyodisite.pdf
6 Meyve çeşit bilimi (pomoloji), meyvelerin sınıflandırılması, önemli meyve çeşitleri. Ders_6_ Mecilikte Çeşit Bilimi.pdf
7 Tohumlarda dinlenme, dinlenmenin kesilmesi için uygulamalar, tomurcuklarda dinlenme. Ders_7_Tohum, Dinlenme, Çimlenme.pdf
8 Bitki büyümesini düzenleyici maddeler, özellikleri ve meyvecilikte kullanım alanları. Ders_8_Meyvecilikte Büyümeyi Düzenleyicilier.pdf
9 Meyvecilikte çoğaltma ve meyve fidanı yetiştirilmesi, generatif ve vegetatif çoğaltma, aşılı köklü fidan elde etme uygulamaları. Ders_9_ Meyvecilikte Çoğaltma.pdf
10 Ara Sınav
11 Meyve bahçesi tesisi, yıllık bakım işleri, çeşitli teknik ve kültürel uygulamalar. Ders_11_ Meyve bahçesi tesisi ve yıllık bakım.pdf
12 Meyve ağaçlarının beslenmesi, köklerin fonksiyonları ve su dengesi, topraktaki besin maddeleri ve önemi, karbon asimilasyonu. Ders_12_Meyve ağaçlarının beslenmesi.pdf
13 Meyve ağaçlarında budama ve terbiye sistemleri. Ders_13_ Meyvecilikte budama.pdf
14 Meyve ağaçlarında derim, ürünlerin standardizasyonu, ambalajlanması, muhafaza ve pazarlama. Ders_14_Meyvecilikte hasat ambalaj ve pazarlama.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1441253 Meyve türlerinin ekolojik isteklerini ve ekolojik sorunlarını öğrenir.
2 1356077 Meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumundan meyve tutumuna kadar olan olayları öğrenir.
3 1355137 Meyve ağaçlarının gübrelenmesini, topraktaki besin maddelerini, fotosentez ve yedek besinlerin depolanmasını, su dengesi ve önemini öğrenir.
4 1355897 Meyvecilik kültürünün tarihçesi, dünyada ve ülkemizde yetişritilen meyve türleri, çeşit zenginliği ve meyveciliğin ülke ekonomisi açısından önemini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71631 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 76145 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 76146 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 76147 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 76148 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 76149 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 76150 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 4 4 5
2 5 4 4 3 5 5 4
3 4 4 4 5 5 4 4
4 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek