Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BKB202 Bitki Koruma 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin, bitkisel ürünlerde zarar oluşturan zararlıları genel olarak phylum ya da takım düzeyinde tanıyabilmelerini, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Bitkilerde hastalıklara yol açan fungal, bakteriyel ve viral etmenlerin morfolojik yapıları, belirti tipleri, yayılış şekilleri, yabancı otların genel özellikleri, yarar ve zararları hakkında temel bilgiler vermek, bu etmenlerin mücadele yöntemlerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sebahat SULLIVAN, Prof. Dr. Miray Sökmen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ecevit, O. Tuncer, C. and Hatat, G. 1996. Bitki Koruma (Plant Protection). O.M:Ü. Ziraat Fakultesi ders Notu No: 20, Samsun. S. 198 2. Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. Academic Press. Califronia. 922 p. 3. Kansu, İ.,A.,1994. Genel Entomoloji. Kıvanç Basımevi, 7. Baskı, Ankara 4. Öncüer, C., 2004. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, No: 19, 5. Baskı, Aydın.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hastalık nedenleri, bitki patojenlerinin genel özellikleri, simptomlar, patojenlerin yayılması ve taşınması, epidemiyoloji, temel kontrol metotları, böcek morfolojisi, böcek sistemlerinin fonksiyonu ve yapısı, böceklerin büyümesi ve gelişmesi,böcek ekolojisi ve kontrol metotları, sınıflandırma, bitki zararlısı akar ve nematodların genel özellikleri, hastalık ve zararlılar ile zararlılar ile mücadele yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki Koruma bölümünde farklı bilim dallarının tanıtımı (fitopatoloji, entomoloji, herboloji ). Fitopatolojinin bölümleri. Bitki hastalıklarında karşılaşılan simptom tipleri. Bitki Koruma 1 (Giriş-Simptomlar).pdf
2 Abiyotik hastalıklar (çevre faktörleri-hastalık ilişkileri, olumsuz iklim ve toprak koşullarının bitkilere etkileri) Bitk Koruma 2 (Etioloji).pdf
3 Fungusların genel özellikleri, bitki patojeni funguslar, yayılma ve bulaşma yolları Önemli bazı fungal hastalıklar ve mücadeleleri Bitki Koruma 4 (Funguslar).pdf
Bitki Koruma 5 (Funguslar 2).pdf
4 Virüslerin genel özellikleri, virüsler tarafından oluşturulan bazı önemli hastalıklar, simptomları, bulaşma yolları ve kontrolü.
5 Bakterilerin genel özellikleri, bitki patojeni bakteriler, yayılma ve bulaşma yolları, bazı önemli bakteriyel hastalıklar ve mücadeleleri
6 Yabancı otlar, parazit bitkiler ve genel mücadele prensipleri,
7 Hastalık etmenleri ile mücadele yolları (Hijyen ve Terapi):
8 Ara Sınav
9 Bitki Zararlısı Böcekler, Morfolojileri
10 Böceklerde Anatomi ve Fizyoloji
11 Böceklerde Üreme ve Gelişme
12 Önemli Böcek Takımları
13 Bitki Zararlısı Akarlar ve Nematodlar
14 Bitki Zararlıları ile Mücadele

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1170489 Bitkilerde abiyotik hastalıkların sebeplerini bilir ve problemin ortadan kaldırılması için çözüm önerileri getirebilir,
2 1154161 Fungus, bakteri ve virüs gibi biyotik hastalık sebeplerinin genel özelliklerini simptomlarını tanır,
3 1155437 Yarı parazit ve tam parazit bitkileri, bunların yabancı otlardan farklı yönlerini bilir, mücadeleleri konusunda önerilerde bulunabilir,
4 1162000 Bazı önemli bahçe bitkileri ve tarla bitkileri hastalıklarını tanır,
5 1164968 Hastalık etmenlerinin bulaşma ve yayılma yollarını kavrar,
6 1169975 Hastalıkların kontrolünde sanitasyon tedbirleri, dayanıklı çeşit kullanımı, biyolojik, mekanik ve kimyasal mücadele gibi mücadele metotlarını kavrar ve uygulanması konusunda teorik donanıma sahip olur,
7 1196142 Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda (Arachnida, Insecta), Chordata şubelerine bağlı hayvansal zararlı türleri tanır,
8 1188330 Bitkilerde zararlı türler ile genel mücadele prensiplerini bilir,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 4 5 3 1
2 1 1 3 4 5 3 1
3 1 1 3 4 5 4 1
4 2 2 3 4 5 4 1
5 1 1 3 4 5 5 1
6 2 2 3 4 5 4 1
7 1 2 3 4 5 4 1
8 1 2 3 4 5 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek