Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBB202 Tarla Bitkileri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Türkiye tarımında tarla bitkilerinin önemi, tarla bitkilerinde yer alan bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı hakkında öğrenciye kazanım sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkut PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sancar, Ö ve ark. 1997. Tarla Bitkileri Üretimi. Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fak. Yay. Tokat Kurt, O,. 2010. Tarla Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No: 44 (2. Baskı). Samsun. Baydar, H., Tarla Bitkilerine Giriş http://ziraat.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/138/files/tarla-bitkilerine-giris- 16112012.pdf. Ceylan, A., 1994. Tarla Tarımı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova, İzmir. Geçit,H.H. ve ark. Tarla Bitkileri (Düzeltilmiş İkinci Cilt). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1588,Ders Kitabı:540 Ankara, 2011. Genç, İ., Tükel, T., Sağlamtimur, T., 1988. Tarla Tarımı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Adana. Kara, K. 2001. Tarla Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:191. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum Gençtan, T., 1999. Tarla Tarımı. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Tekirdağ.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarla tarımının genel ilkeleri Tarla tarım sistemleri Tarla Bitkileri yetiştirme teknikleri Tahıllar Yemeklik Tane baklagiller, Endüstri Bitkileri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri gruplarında yer alan bitkilerin tanıtımı, yetiştirme teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
6 Uygulama/Pratik 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
47 Laboratuvar Sınavı 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarla tarımının tanımı, tarla bitkilerinin sınıflandırılması Görsel materyaller, tarla bitkileri ile ilgili videoların izlenmesi Tarla bitkilerinin sınıflandırılması.pdf
2 Tarla tarımı sistemleri, çevresel faktörler ve tarla bitkileri yetiştiriciliğine etkisi Görsel materyaller, tarla bitkileri ile ilgili videoların izlenmesi Tarla Tarım sitemleri.pdf
3 Toprak işleme, ekim ve nadas uygulamaları Tarla bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan alet ve makinelerin öğrencilere gösterilmesi Nadas.pdf
4 Tohumluk ve bitkisel üretimdeki önemi Tohum çimlendirme uygulamaları, tohumun kısımları Tohumluk.pdf
5 Tarla bitkileri üretiminde toprak işleme Toprak işleme üzerine uygulamalar TOPRAK İŞLEME.pdf
6 Gübreler, gübreleme ve münavebe Öğrencilerin tarla bitkileri tohumlarını tarlaya ekmesi Gübreler ve gübreleme.pdf
Gübreler.pdf
7 Tarla bitkilerinde hastalık ve zararlılar ile mücadele, tarla bitkilerinde hasat ve harman Tarlada daha önceden ekilen çimlenmiş tohumların izlenmesi
8 Tahıllar ve yetiştiriciliği Tahılların morfolojik özellileri
9 Ara sınav
10 Tahıllar ve yetiştiriciliği Tahılların morfolojik özellikleri
11 Endüstri bitkileri ve yetiştiriciliği Endüstri bitkilerinin morfolojik özellikleri
12 Endüstri bitkileri yetiştiriciliği Endüstri bitkilerinin morfolojik özellikleri
13 Yemeklik tane baklagiller ve yetiştiriciliği Yemeklik baklagillerin morfolojik özellikleri
14 Çayır mera ve yem bitkileri Çayır mera yem bitkilerinin morfolojik özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1368681 Bu dersi alan öğrenciler tarla bitkilerini sınıflandırır
2 1359408 Bu dersi alan öğrenciler genel tarla ziraati ve tarla bitkilerinin morfolojik, fizyolojik, verim ve teknolojik özelliklerini tarifler
3 1414232 Tarla bitkileri yetiştirme tekniklerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71631 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 76145 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 76146 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 76147 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 76148 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 76149 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 76150 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 4 3 2
2 5 4 3 4 4 2 4
3 5 4 4 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek