Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOP202 Toprak Bilgisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersi amacı toprak biliminin önemi, toprağın tanımı ve genel yapısı, toprak ve yerküre arasındaki ilişkiler, toprağın oluşumu, toprak oluşumunda etkili çevresel faktörler ve oluşum süreçleri, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprağın kullanım alanlarının öğretilmesi hakkında bilgiler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assist. Prof. Mustafa Sağlam

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aydın, M ve Kılıç, K. 2010. Toprak Bilimi. Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Yayın No 66, Ankara Türkiye

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

toprağın tanımı, toprak oluşumu, toprağın fiziksel özellikleri, toprağın kimyasal özellikleri, toprağın biyolojik özellikleri, gübreler, toprak erozyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Toprağın tanımlaması, Toprağın genel yapısı + + Toprak Bilgisi 1_Giriş, Toprağın tanımlaması, Toprağın genel yapısı.pdf
2 Toprak ana materyali, toprakların inorganik ve organik materyalleri + + Toprak Bilgisi 2_Toprak ana materyali, inorganik ve organik materyal.pdf
3 Toprakların oluşumunu etkileyen faktörler; Fiziksel ve kimyasal ayrışma + + Toprak Bilgisi 3_Toprakların oluşumunu etkileyen faktörler.pdf
4 Toprakların sınıflandırılması, Sınıflandırmada kullanılan sistemler + + Toprak Bilgisi 4_Toprakların sınıflandırılması.pdf
5 Toprağın fiziksel özellikleri; Toprak tekstürü, Toprak Strüktürü + + Toprak Bilgisi 5_Toprak tekstürü, Toprak Strüktürü.pdf
6 Toprak rengi, Toprak Sıcaklığı + + Toprak Bilgisi 6_Toprak rengi, Toprak Sıcaklığı.pdf
7 Toprak suyu, toprak suyunun hareketi + + Toprak Bilgisi 7_Toprak suyu, toprak suyunun hareketi.pdf
8 Toprakların kimyasal özellikleri: Kolloidal fraksiyonlar, Katyon değişimi + + Toprak Bilgisi 8_Toprakların Kolloidal fraksiyonlar, Katyon değişimi.pdf
9 Ara sınav + +
10 Toprak reaksiyonu ve bitki besleme ile ilişkisi + + Toprak Bilgisi 10_Toprak reaksiyonu ve besin elementi ilişkileri.pdf
11 Topraklarda bitki besin elementleri , bitkilerin besin elementi gereksinimleri + + Toprak Bilgisi 11_Bitki besin elementleri ve Gübreler.pdf
12 Bitki besin elementleri, Gübreler ve gübreleme + + Toprak Bilgisi 12_Bitki besin elementleri ve Gübreler.pdf
13 Toprak biyolojik özellikleri, Toprak organik maddesi ve etkileyen faktörler + + Toprak Bilgisi 13_Toprak biyolojik özellikleri, Toprak organik maddesi.pdf
14 Toprak erozyonu ve kontrolü + + Toprak Bilgisi 14_Toprak Erozyonu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199936 Öğrenciler toprak bilimi hakkında temel ve güncel konuları tanımlarlar.
2 1200215 Öğrenciler toprak bilimi hakkındaki problemlerin nedenlerini açıklarlar.
3 1200969 Öğrenciler tarımsal kullanımlar için toprak özelliklerinin uygunluğunu yorumlarlar.
4 1201203 Öğrenciler toprakların uzun süreli kullanımları için yönetim uygulamaları planlarlar.
5 1201499 Öğrenciler topraklar için gübreler önerirler.
6 1206026 Öğrenciler bitkilerdeki besin elementi eksikliklerini tanımlarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.