Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT202 Genetik 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Genetik biliminin temel konuları hakkında Lisans öğrencilerini bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Levent Mercan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yüce, S., Bilgen, G., Demir, İ. 2010. Genetik. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 326 s. Fletcher, H., Hickey, I. 2015. Genetik, Dördüncü Basımdan Çeviri, Editör: Prof. Dr. Hasan ACAR, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 380 s. Klug, W.S., Cummings, M.R. 2003. Genetik Kavramlar, 6. Baskıdan Çeviri, Editör:Cihan ÖNER, Palme Yayıncılık. Ankara. 816 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genetiğe giriş Genetiğin Temel Terminolojisi Genetiğin Tarihçesi ve Gelişimi Hücre Döngüsü Hücre Bölünmesi Kromozomlar DNA yapı ve fonksiyonu RNA yapısı ve fonksiyonu DNA Replikasyonu, Transkripsiyon ve Translasyon Gen ifadesinin düzenlenmesi Populasyon genetiği Kantitatif genetik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genetiğe giriş
2 Genetiğin Temel Terminolojisi
3 Genetiğin Tarihçesi ve Gelişimi
4 Hücre Döngüsü
5 Hücre Bölünmesi
6 Kromozomlar
7 DNA yapı ve fonksiyonu
8 RNA yapısı ve fonksiyonu
9 DNA Replikasyonu, Transkripsiyon ve Translasyon
10 Arasınav
11 Gen ifadesinin düzenlenmesi
12 Popülasyon genetiği
13 Kantitatif genetik
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1258869 Öğrenci, genetik materyalin yapı ve fonksiyonlarını öğrenecektir.
2 1258868 Öğrenci genetik bilgi akışını kavrayacaktır.
3 1258870 Öğrenci temel genetik bilgisini öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 2 2 3
2 4 3 3 5 3 4 3
3 5 4 4 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek