Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB204 Genel Sebzecilik 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Sebze yetiştiriciliği hakkında temel bilgileri edindirerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Aysun PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Günay, A., 1982. Genel Sebze Yetiştiriciliği, Cilt I, A.Ü. Ziraat Fakültesi, Ankara. Abak, K., E. Düzyaman, V. Şeniz, H. Gülen, A. Pekşen, H.Ç. Kaymak, 2010. Sebze üretimini geliştirme yöntem ve hedefleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi (11-15 Ocak 2010), 477-492, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tarihçesi, ekonomik önemi, insan beslenmesindeki yeri, sınıflandırılması, ekolojik faktörler, sebze bahçesinin kurulması, toprak işleme, gübreleme, sulama, ekim nöbeti, sebzelerde çoğaltma yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 3 8 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sebze ve sebzeciliğin tanımı, sebzelerin sınıflandırılması Seminer konularının dağıtımı, sebze üretim alanlarının tanıtımı
2 Sebzelerin insan sağlığı ve beslenmesi açısından önemi, sebzelerin farklı değerlendirilme şekilleri Sebze üretiminde kullanılan üretim materyallerinin tanıtımı
3 Sebze yetiştiriciliğinin tarihçesi, dünyada ve Türkiye'de sebzeciliğin durumu ve önemi Sebzelerin taksonomik sınıflandırılması ve sebze tohumlarının öğrencilere gösterilmesi
4 Türkiye'de sebze yetiştirme bölgeleri Tohum çimlendirme denemeleri
5 Sebze işletme şekilleri Fide üretimi için tohum ekimi
6 Sebze üretimini etkileyen ekonomik ve ekolojik faktörler Sebze üretiminde kültürel uygulamalar
7 Sebze bahçesinin kurulması ve planlanması. Toprak ve yetiştirme yerlerinin hazırlığı Sebze yetiştiriciliğinde mekanizasyon
8 Toprak yorgunluğu ve ekim nöbeti Sebze üretimi ile ilgili video gösterimi
9 Ara sınav Ara sınav
10 Sebze yetiştiriciliğinde sulama ve gübreleme Sebze üretimi ile ilgili video gösterimi
11 Sebze yetiştiriciliğinde yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele Seminer sunumları
12 Sebze yetiştiriciliğinde generatif çoğaltma metotları ve fide yetiştiriciliği Seminer sunumları
13 Sebze yetiştiriciliğinde vejetatif çoğaltma metotları Seminer sunumları
14 Sebzelerde hasat, depolama ve muhafaza Seminer sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278587 Türkiye ve dünya ekonomisinde sebze üretiminin yeri ve önemini bilir
2 1278588 Sebze üretiminde yeni ve güncel teknolojileri uygulayabilir.
3 1278589 Sebzelerin insan beslenmesi ve sağlığı bakımından önemini bilir.
4 1278590 Sebze üretimi için planlama ve organizasyon yapabilir.
5 1278591 Sebzelerde yetiştirme metotlarını öğrenir.
6 1278592 Sebzecilikte üretim yöntemlerini (vegetatif ve generatif üretim) bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 4 3 5
2 4 4 4 4 5 3 5
3 5 5 4 4 3 3 4
4 4 4 4 3 4 4 4
5 5 4 5 4 4 3 4
6 5 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek