Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TYS202 Sera Yapım Tekniği 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Sera yapı elmanları ve iç ortam iklim etmenlerinin tanıtılması ve optimum koşullarda bitki yetiştiriciliğinin yapılması, bir seranın plan ve proje hesap ve çizim işlemlerinin tümü yapabilmek,

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bilal CEMEK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Bot, G:P:A., 1983. Greenhouse climate: fom physical processes to a dynamic model.PhD thesis, Wageningen. 2. Yüksel, A.N. 1995. Sera Yapım Teknigi. 2. basım. Hasat Yayıncılık Istanbul. 3. Baytorun, N. 1995. Seralar. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Genel Yayın No: 110 Ders Kitapları Yayın No: 29. 4. Öztürk, H ., Basçetinçelik A., 2002 Seralarda Havalandırma. Türkiye Ziraat Odaları Birligi Ankara. 5. Yagcıoglu, A., 2005.Sera Mekanizasyonu. Ege Üniversitesi Zirtaat fak. Ofset Tesisleri. 6. Hellickson, M.A., Walker, J.n., 1983. Ventilation of Agricultural Structures. Published by: ASAE, 372 pp., ASAAE 2950 Niles Road, St.Joseph, Michigan, 49085-9659 USA. 7. Nelson, V. P., 1991. Greenhouse Operation and Management. Pp 615.Prentice Hall. Inc. New Jersey

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Seraların sınıflandırılması, seralarda konstrüksiyon ve malzeme özellikleri, çevre denetimi uygulamaları, yapı elemanlarında yük analizleri, sera işletme planının hazırlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 5 20 1
5 Derse Katılım 10 10 1
6 Uygulama/Pratik 5 10 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
48 Sözlü Sınav 3 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 3 8 24
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 sera tanımı ve sınıflandırma
2 Sera içi çevre koşulları sıcaklık, bağılnem CO2, ışık ve ışınım, diğer faktörler
3 Seraların yazın ve kışın iklim koşullarının değerlendirilmesi
4 Sera yapı malzemleri
5 Sera en, boy, hacim, alan örtü yüzeyi kaullanılacak malzeme miktarının belirlenmesi
6 sera içi iklim elemanlarının ölçümleri
7 Ara sınav
8 Sera ısı gereksiniminin hesaplanması ve ıstma şekilleri
9 sera soğutma sistemlerinin hesaplanması ve şekilleri
10 Sera bitki aydınlatması
11 Sera bitki aydınlatması
12 Sera yapısal özelliklerinin uygulama aktarılması en kesit, boyuna kesit ve perspektif çizimleri
13 Seraya gelen yükler ve bu yükleri taşıyacak elemanların tanıtılması montaji
14 Seraya gelen yükler ve bu yükleri taşıyacak elemanların tanıtılması montaji

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134866 Seraların Tanımı ve Önemi ile Ülkemizde ve Dünyada Seracılığın Durumu hakkında bilgi sahibi olur.
2 1122452 Seralarda Kullanılan Örtü Malzemeleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1184344 Seraların Sınıflandırılması , Sera Yapı Malzemeleri ve Yapı Elemanları hakkında bilgi sahibi olur.
4 1135210 seralarda kışın ve yazın çevre koşulları arasındaki fark ve buna yönelik yapılması gereken önlemlerin yapar.
5 1130581 İklim koşullarını gözönüne alarak herhangi bir bölge için sera kurulmasında gerek duyulan verileri analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek