Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB305 Genel Bağcılık 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Ülke ve bölgemiz tarımı açısından önemli olan bağcılık konusunda bahçe bitkileri bölümü öğrencilerine teorik ve özellikle pratiğe yönelik bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bülent KÖSE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Çelik, H., Ağaoğlu, Y. S., Fidan, Y., Marasalı , B. ve Söylemezoğlu, G. 1998. Genel Bağcılık. Sun Fidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 1. Ankara. 2. Çelik, S., 1998. Bağcılık, Anadolu Matbaa Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti, İstanbul. 3. Uzun, İ., 1996. Bağcılık, Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Antalya, 3. Winkler, A.J. 1974. General Viticulture, University of California Pres.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Asmanın anavatanı ve bağcılığın tarihçesi, asmanın botanik olarak sınıflandırılması, üzümlerde ticari sınıflandırma, asmanın ekolojik istekleri, terroir, dünya ve Türkiye bağcılığı, asmanın morfolojik yapısı, bağ tesisi, bağlarda teknik ve kültürel işlemler, olgunluk ve hasat.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 4 40 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
4 Quiz 4 20 80
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Asmanın ana vatanı ve bağcılığın tarihçesi
2 Asmanın botanik olarak sınıflandırılması
3 Üzümlerde ticari sınıflandırma
4 Asmanın ekolojik istekleri
5 Asmanın ekolojik istekleri
6 Dünya ve Türkiye bağcılığı
7 Türkiye bağcılığı
8 Asmanın morfolojik yapısı
9 Asmanın morfolojik yapısı
10 Ara sınav haftası
11 Asmanın morfolojik yapısı
12 Bağ tesisi
13 Bağ tesisi
14 Bağlarda bazı kültürel işlemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1141781 Dünya ve Türkiye bağcılığını bilir ve karşılaştırma yapar
2 1129283 Asmanın ekolojik isteklerini bilir ve bunları bağ tesisinde uygular
3 1155996 Asma ve bağcılığın tarihçesini bilir
4 1167978 Bağ tesisi için gerekli olan bilgileri öğrenir ve bunları uygular
5 1158495 Asmanın botanik ve ticari olarak sınıflandırılmasını bilir
6 1160185 Asmanın morfolojik yapısını tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 3
4 3
5 3
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek