Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB307 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı genel bitki fizyolojisi çerçevesinde Bahçe Bitkilerinin fizyolojik olaylarını incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Leyla Demirsoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Ders notları Salisbury, F.B. and Ross, C.W., 1992. Plant Physiology. Textbook. Wadsworth Publishing Company, Bermont, California. Fitter, A.H. and Hay, R.K.M., 1989. Environmental physiology of plants. Textbook. Academic Press. Eriş, A., 1990. Bahçe Bitkileri Fizyolojisi. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Ders Notları, No:11. Kocaçalışkan, İ., 2008. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayın No: 1338.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Fizyolojinin tanımı, amacı ve dalları, bitkilerde su alımı, mineral element alımı, solunum ve fotosentez olaylarının incelenmesi, büyüme ve gelişmenin tanımlanması, büyüme ve gelişmeye etkili iç ve dış faktörler, bahçe bitkilerinin büyüme ve gelişmesindeki bazı önemli fizyolojik olaylarının incelenmesi (dinlenme, apikal dominansi, periyodisite, soğuğa ve dona dayanım gibi).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 10 50
19 Beyin Fırtınası 1 9 9
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizyolojinin tanımı, dalları ve Bahçe bitkileri fizyolojisinin önemi 1. GİRİŞ Fizyolojinin tanımı, dalları ve Bahçe bitkileri fizyolojisinin önemi-dönüştürüldü.pdf
2 Metabolizma fizyolojisi (Su Metabolizması) 2. METABOLİZMA FİZ- su alımı-dönüştürüldü.pdf
3 Metabolizma fizyolojisi (İyon Metabolizması) 3. METABOLİZMA FİZYOLOJİSİ- mineral alınımı-dönüştürüldü.pdf
4 Metabolizma fizyolojisi (Fotosentez) 4. METABOLİZMA FİZYOLOJİSİ-fotosentez-dönüştürüldü.pdf
5 Metabolizma fizyolojisi (Solunum) 5. METABOLİZMA FİZYOLOJİSİ-solunum-dönüştürüldü.pdf
6 Büyüme ve gelişmenin tanımı ve kapsamı, vegetatif ve generatif büyüme ve gelişme 6. BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ - Büyüme ve Gelişme-dönüştürüldü.pdf
7 Büyüme ve gelişmeye etkili dış faktörler (sıcaklık, ışık, yerçekimi, toprak, nem ve yağış, kültürel bakım işlemleri) 7. BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ - Etkili Dışsal Faktörler.pdf
8 Büyüme ve gelişmeye etkili iç faktörler (Bitki büyümesini düzenleyiciler) 8.BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ - Etkili İçsel Faktörler-dönüştürüldü.pdf
9 Ara Sınav
10 Büyüme ve gelişmeye etkili iç faktörler (enzimler, vitaminler, karbonhidratlar, yağlar ve benzerleri, proteinler) 10.BÜYÜME VE GELİŞME FİZYOLOJİSİ - Etkili İçsel Faktörler-dönüştürüldü.pdf
11 Bitkilerde büyüme ve gelişmedeki bazı önemli fizyolojik olaylar (Dinlenme) 11. BAHÇE BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK OLAYLARI DİNLENME-dönüştürüldü.pdf
12 Bitkilerde büyüme ve gelişmedeki bazı önemli fizyolojik olaylar (Apikal dominansi) 12. BAHÇE BİTKİLERİNİN FİZYOLOJİK OLAYLARI Apikal Dominansi-Kısa-dönüştürüldü.pdf
13 Bitkilerde büyüme ve gelişmedeki bazı önemli fizyolojik olaylar (Periyodisite) 13. PERİYODİSİTE.pdf
14 Bitkilerde büyüme ve gelişmedeki bazı önemli fizyolojik olaylar (Soğuğa ve dona dayanım) 14. BİTKİLERDE SOĞUĞA DAYANIM-dönüştürüldü.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127198 Fizyolojinin tanımını ve Bahçe Bitkileri Fizyolojisinin önemini bilir
2 1119463 Bitkilerde su ve beslenme metabolizmasını bilir
3 1119174 Bahçe bitkilerinin başlıca fizyolojik olaylarını ve bunları etkileyen faktörleri öğrenir
4 1148648 Bahçe bitkileri fizyolojisine ait bilgilerini uygulamaya aktarabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 2
2 5 5 5 5 5 3 2
3 5 5 5 5 5 5 2
4 4 4 4 4 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek