Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB309 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, bahçe bitkilerinde organik tarımın tanıtımı, organik tarımsal ürünlerin önemi, organik tarıma başlamak için gereken tüm aşamalar ile organik meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirme teknikleri, hasat, hasat sonrası ve pazarlama teknikleri konularına ilişkin temel kazanımların sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Uzun, S., 2010. Organik Tarım Ders Notları. 2) Eliot, C., 2003. The new Organic Grower. Textbook. 3) Karl, S., 2002. Successfull Small-Scale Farming: An Organic Approach. Textbook.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik tarımın genel kavramları ve tanıtımı, organik olarak yetiştirilen tarımsal ürünlerin önemi, organik tarımın ilkeleri ve amacı, Dünya’da ve ülkemizde organik tarımın gelişim süreci, organik bahçe tarımına başlamak için gereken tüm aşamalar ile organik tarım sertifikasyon sistemi, organik meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirme teknikleri, hasat, hasat sonrası işlemler ve pazarlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 9 2 18
7 Laboratuvar 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve organik tarımın tarihçesi. Bahçe bitkilerinde organik tarımın genel kavramları.
2 Organik tarımın ilkeleri ve amaçları. Organik olarak yetiştirilen tarımsal ürünlerin önemi.
3 Dünya' da ve ülkemizde organik tarımın gelişim süreci, organik tarım kanunu ve yönetmeliği.
4 Organik tarım başlangıç süreci prosedürleri ve organik tarım sertifikasyon sistemi.
5 Organik olarak yetiştirilen bahçe bitkilerinin besin değerleri.
6 Organik meyve yetiştirme teknikleri.
7 Organik sebze yetiştirme teknikleri.
8 Organik bağ ve süs bitkisi yetiştirme teknikleri.
9 Yer seçimi, toprak hazırlığı, ürün rotasyonu.
10 Ara sınav
11 Malçlama ve organik malç olarak kullanılabilecek materyaller.
12 Kompost yapılabilecek materyaller, kompost hazırlama ve kullanımı.
13 Organik yollarla bitki koruma.
14 Organik ürünlerin hasadı, hasat sonrası özel uygulamalar ve pazarlama.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1206934 Organik tarım felsefesi, genel ilkeleri ve gelişim sürecini tanımlar.
2 1207027 Organik meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştirme tekniklerini uygular.
3 1208408 Kompostlama, malçlama, organik gübreleme ve bitki korumayı uygular.
4 1210135 Organik bahçe tarımı ve organik ürünlerin önemini ortaya koyar.
5 1210435 Organik bahçe tarımının hasat ve hasat sonrası tekniklerini uygular.
6 1219032 Organik bahçe tarımında karşılaştığı sorunları çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 3 4 5
2 4 3 5 4 5 3 4
3 4 4 4 4 3 4 5
4 5 3 5 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 4 4
6 5 4 5 3 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek