Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB311 Budama Tekniği ve Terbiye 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Meyve ağaçlarında kullanılan yetiştirme teknikleri ve budama işlemlerinin öğrencilere uygulamalı olarak öğretilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Hüsnü Demirsoy

Ön Koşul Dersleri

Genel Meyvecilik

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tarım Bakanlığı CD leri Kendi hazıladığımız uygulama CD leri YILMAZ,M., 1990. Meyve Ağaçlarında Budama. Çukurova Ziraat Fakültesi.Adana Soylu A., 2006. MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA VE AŞILAMA / HASAD

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders uygulamalı olarak ılıman iklim meyve türlerinde budama ve terbiye sistemlerini içermektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 45 1
4 Quiz 3 45 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 13 4 52
54 Ev Ödevi 2 9 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Budamanın tanımı ve önemi 1. Hafta.pdf
2 Budamanın fizyolojisi ve temel prensipleri hakkında bilgi verilmesi 2. Hafta.pdf
3 Genel budama kuralları (budama zamanı, budama aletleri, kesim tipleri) 3. Hafta.pdf
4 Elma ağaçlarında budama ve terbiye 4. Hafta.pdf
5 Ticari bahçelerde elma ve armutların budanması ve terbiyesi 5. Hafta.pdf
6 Ticari bahçelerde elma ve armutların budanması ve terbiyesi 6. Hafta.pdf
7 Kirazlarda budama ve kesim tipleri 7. Hafta.pdf
8 Kirazlarda yeni terbiye sistemleri 8. Hafta.pdf
9 Bodur kiraz anaçlarında önerilen budama işlemleri 9. Hafta.pdf
10 ara sınav
11 Bodur kiraz anaçlarında önerilen budama işlemleri 11. Hafta.pdf
12 Şeftalilerde budama ve terbiye 12. Hafta.pdf
13 Şeftalilerde budama terbiye 13. Hafta.pdf
14 Diğer meyve türlerinde budama ve terbiye 14. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
44468 1381143 budamanın amacı, fizyolojisi ve temel prensiplerinin öğretilmesi
44474 1392232 Budamada kullanılan temel kesim tipleri ve eğme bükme vb işlemler
119218 1401245 Elma, şeftali, kiraz gibi türlerde uygulamalı budama işlemlerinin öğretilmesi
120362 1444535 ticari bahçelerde kullanılan terbiye sistemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71631 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 76145 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 76146 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 76147 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 76148 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 76149 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 76150 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
44468 5 5 5 4 5 3 2
44474 4 4 4 4 4 3 2
119218 5 5 5 5 5 5 2
120362 5 5 5 5 5 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek