Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB304 Meyve Çoğaltma Teknikleri 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Meyve yetiştiriciliğinde kullanılan çoğaltma yöntemleri hakkında bilgiler vermek ve bu yöntemleri uygulama kabiliyetini kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ümit SERDAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kitap "Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği" Çeviri Prof. Dr. Nurettin KAŞKA Prof Dr. Muhsin YILMAZ "Çoğaltma Teknikleri" Prof Dr. Muhsin YILMAZ Malzemeler Aşı bıçağı, testere, aşı macunu, aşı bağı, aşı bandı, parafilm.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında çoğaltmanın tanımı, amacı ve bitki çoğaltma yöntemlerine genel bakış, meyvecilikte tohumla çoğaltma, tohumların çimlenme ve çıkış oranlarını artırmak için yapılan uygulamalar, aşıyla çoğaltmanın amacı, avantajları, aşı başarı üzerine etkili faktörler, göz aşısı yöntemleri, kalem aşısı yöntemleri, meyve fidanı üretiminde kullanılan anaçlar, aşı uyuşmazlığının sebepleri, uyuşmazlık belirtileri, çelikle çoğaltma, çeliklerin köklenmesi üzerine etkili faktörler, hormon hazırlama yöntemleri, daldırma ile çoğaltma, mikro çoğaltma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
7 Laboratuvar 2 3 6
16 Alan Gezisi 4 4 16
23 Proje Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 28 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 28 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çoğaltmanın tanımı, amacı ve bitki çoğaltma yöntemlerine genel bakış 1. Hafta.pptx
2 Meyvecilikte tohumla çoğaltma 2. Hafta.pptx
3 Tohumların çimlenme ve çıkış oranlarını artırmak için yapılan uygulamalar 3. Hafta.pptx
4 Aşıyla çoğaltmanın amacı, avantajları,aşı başarı üzerine etkili faktörler 4.HAFTA.pptx
5 Göz aşısı yöntemleri 5. HAFTA.pptx
6 Kalem aşısı yöntemleri 6. HAFTA.pptx
7 Meyve fidanı üretiminde kullanılan anaçlar 7. HAFTA.pptx
8 Aşı uyuşmazlığının sebepleri, uyuşmazlık belirtileri 8. HAFTA.pptx
9 Çelikle çoğaltma Çeliklerin köklenmesi üzerine etkili faktörler 9. HAFTA.pptx
10 Ara sınavı
11 Hormon hazırlama yöntemleri 11. HAFTA.pptx
12 Daldırma ile çoğaltma 12. HAFTA.pptx
13 Mikro çoğaltma 13. HAFTA.pptx
14 Samsun ilinde bulunan bazı fidanlıklara teknik gezi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1142642 Meyve yetiştiriciliğinde çoğaltma yöntemlerini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek