Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetleri yönetmeliği kapsamında öğrencileri sertifika sınavına hazırlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Araş. Gör. Dr. Nur İlkay ABACI

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre, H.A. ve Demiryürek K., 2010. Tarımsal Yayım ve Haberleşme.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 8 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 12 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal yayım ve danışmanlık kavramları ve felsefesi Kırsal sosyoloji
2 Dünya ve AB ülkelerinde tarım danışmanlığı Yetişkin eğitimi
3 İletişim teknikleri ve beden dili
4 Yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması
5 Bireysel, grup ve kitle iletişim/yayım metotları
6 Danışmanlıkta uygun amaç ve metot seçimi
7 Motivasyon teknikleri
8 Uyuşmazlık yönetimi
9 Moderasyon (gruplarla çalışma) teknikleri
10 Danışmanlıkta mevcut durum analizi
11 Yayımda hedefe yönelik programlama
12 Proje yönetimi İzleme ve değerlendirme
13 Etkilli sunuş teknikleri
14 Tarımsal yayım ve danışmanlık yönetmeliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204241 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliği kapsamında derste ele alınan tarımsal yayım, danışmanlık, sosyoloji, iletişim, proje hazırlama, programlama ve değerlendirme konularınnda bilgi sahibi olabilecek
2 1216420 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık yönetmeliği kapsamında danışmanlık sertifika sınavına hazırlanacak
3 1224511 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık kavramını kavrayabilecek, ileki meslek hayatında danışmanlık mesleğinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.