Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetleri yönetmeliği kapsamında öğrencileri sertifika sınavına hazırlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Araş. Gör. Dr. Nur İlkay ABACI

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre, H.A. ve Demiryürek K., 2010. Tarımsal Yayım ve Haberleşme.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 8 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 12 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal yayım ve danışmanlık kavramları ve felsefesi Kırsal sosyoloji 1. TAR YAY-DAN KAV&FEL.ppt
03[1]. KIRSAL SOSYOLOJI.doc
2 Dünya ve AB ülkelerinde tarım danışmanlığı Yetişkin eğitimi 02[1]. DUNYA ve AB ULKELERINDE TARIMSAL DANISMANLIK.doc
3 İletişim teknikleri ve beden dili 05[1]. ILETISIM TEKNIKLERI.doc
06[1].BEDEN DİLİ.doc
4 Yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması 07[1]. YENILIKLERIN YAYILMASI.doc
5 Bireysel, grup ve kitle iletişim/yayım metotları 08[1]. BIREYSEL YAYIM-DANISMANLIK METOTLARI.doc
09[1]. GRUP YAYIM-DANISMANLIK METOTLERI.doc
10[1]. KITLE YAYIM-DANISMANLIK METOTLARI.doc
6 Danışmanlıkta uygun amaç ve metot seçimi 11[1]. TARIMSAL DANISMANLIK FAALIYETLERINDE UYGUN AMAC VE METOT SECIMI.doc
7 Motivasyon teknikleri 12[1]. MOTIVASYON TEKNIKLERI.doc
8 Uyuşmazlık yönetimi 13[1]. UYUSMAZLIK (CATISMA) YONETIMI (1).doc
9 Moderasyon (gruplarla çalışma) teknikleri 13[1]. UYUSMAZLIK (CATISMA) YONETIMI.doc
10 Danışmanlıkta mevcut durum analizi 15._TARIMSAL_DANISMANLIKTA_SOZLESMELI_CIFTCILERINE_AIT_MEVCUT__DURUM_ANALIZI.doc
11 Yayımda hedefe yönelik programlama 16._TARIMSAL_YAYIMDA_HEDEFE_YONELIK_PROGRAMLAMA.doc
12 Proje yönetimi İzleme ve değerlendirme 17._IZLENE_VE_DEGERLENDIRME.doc
18.PROJE_YONETIMI.doc
13 Etkilli sunuş teknikleri 19._SUNUS_TEKNIKLERI.doc
14 Tarımsal yayım ve danışmanlık yönetmeliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar 20[1].BAKANLIĞIN GENEL MUD. DAİRE BŞK. GÖREVLERİ.doc
21[1].TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1430531 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliği kapsamında derste ele alınan tarımsal yayım, danışmanlık, sosyoloji, iletişim, proje hazırlama, programlama ve değerlendirme konularınnda bilgi sahibi olabilecek
2 1441933 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık yönetmeliği kapsamında danışmanlık sertifika sınavına hazırlanacak
3 1449641 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık kavramını kavrayabilecek, ileki meslek hayatında danışmanlık mesleğinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71631 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 76145 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 76146 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 76147 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 76148 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 76149 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 76150 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 3 3 3
2 2 3 3 3 3 3 3
3 2 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek