Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT316 Staj II 927001 3 6 8

Dersin Amacı

Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler ve ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışarak iş alanlarını tanımalarını, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmelerini, öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamalarını ve mesleki bilgi, görgü ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bahçe bitkileri ile ilgili arazi, sera ve laboratuvarlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arazi ve laboratuar uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 0
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 100
6 Uygulama/Pratik 30 100 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 30 6 201

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Staj yaptıran kurum/kuruluşların öğrencilere kurum/kuruluşu tanıtması, mesleği ile ilgili işlerde uygulama yaptırmaları ve beceri kazandırmaları. 4 iş günü 1 iş günü
2 Meyve yetiştiriciliği ile ilgili pratikler yapmak 4 iş günü 1 iş günü
3 Bağ yetiştiriciliği ile ilgili pratikler yapmak 3 iş günü 2 iş günü
4 Açıkta ve örtüaltında sebze yetiştiriciliği ile ilgili pratikler yapmak 4 iş günü 1 iş günü
5 İç ve dış mekan süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili pratikler yapmak 3 iş günü 3 iş günü
6 Staj deneyimini değerlendirir ve rapor eder 5 iş günü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1188681 Öğrenciler öğrendikleri akademik bilgiyi uygular.
2 1193204 Mesleki yeterliliği ve ilişkilerini geliştirir.
3 1198730 Meslek etiği kurallarını ana hatlarıyla belirtir.
4 1202932 Kurum veya kuruluşların yapısı ve işleyişini ifade eder.
5 1203062 Staj deneyimini değerlendirir.
6 1204049 Stajını rapor eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 5 4 4
2 5 5 3 3 4 5 5
3 4 4 5 4 3 3 3
4 3 5 4 5 5 4 4
5 5 4 4 4 4 5 5
6 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek