Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB310 Mesleki İngilizce 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu programın amacı belirli seviyedeki öğrencilere ‘’ İş İngilizcesi ’’ kavramlarını öğretmektir. Bu program tamamen interaktif ve konuşmaya yönelik yürütülür. Amaç öğrencinin kendini ifade etmesine olanak sağlamak , güven kazandırmak, iş hayatında kullanılan kavramları öğretmektir. Program sonunda eğitim verdiğimiz kişiler alttaki özellikleri kazanmış olur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sezgin UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları John&Soarrs 1980. Headway

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım alında genel İngilizce bilgisi, resmi yazışmalar, alanında İngilizce kaynakları taramaya yardımcı olur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
11 Soru-Yanıt 1 20 1
49 Performans 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
4 Quiz 4 5 20
11 Soru-Yanıt 1 16 16
49 Performans 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 THE SİMPLE PRESENT TENSE
2 THE PRESENT CONTINUOUS TENSE
3 THE SİMPLE PAST TENSE
4 THE PAST CONTINUOUS TENSE
5 THE PRESENT PERFECT TENSE
6 THE PRESENT PERFECT CONTİNUOUS TENSE
7 THE PAST PERFECT TENSE
8 THE PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE
9 Ara sınav
10 THE SIMPLE FUTURE TENSE
11 THE FUTURE CONTINUOUS TENSE
12 THE FUTURE PERFECT TENSE
13 Resmi Yazışmalar
14 Resmi Yazışmalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1415087 Tensleri öğrenir
2 1414456 Tarımsal terimleri bilir ve kullanır
3 1421331 Tarımsal tercüme yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71631 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 76145 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 76146 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 76147 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 76148 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 76149 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 76150 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek